LOWA PRO Team

Ze zijn merkam­bas­sadeurs, fasci­nerende persoon­lijkheden, extreme testers, inspi­ra­tie­bronnen en belangrijke ontwik­ke­lings­partners – de sporters van het LOWA PRO Team. LOWA werkt al vele jaren samen met de elite van de profes­sionele bergsport. Door de alpi­nisten te onder­steunen, onder­steunt het outdoor­bedrijf hun expe­di­tiewerk. Intussen zijn sporters uit Duitsland, Oostenrijk, Italië en Zwit­serland van het LOWA PRO Team.

Veilig schoeisel dat is ontworpen voor de meest ongunstige weers­om­stan­digheden is essentieel voor hun avonturen. Daarom ontwikkelt LOWA speciaal voor de eisen van de sporters zeer tech­nische alpine en klim­schoenen. De sporters maken recht­streeks deel uit van het ontwik­ke­lings­proces. Er wordt aan de kleinste details geschaafd. Het eind­re­sultaat is altijd een schoen die aan de hoogste eisen voldoet. Voor LOWA zijn profes­sionele sporters niet alleen merkam­bas­sadeurs – het zijn de belang­rijkste en meest extreme testers van schoenen en dus door­slag­gevende adviseurs en partners.

Ontmoet het LOWA PRO Team