100 jaar LOWA

1923 – 2023

Het jaar 2023 markeert een mijlpaal in de geschiedenis van LOWA: de schoe­nen­fa­brikant viert zijn 100-jarige jubileum. Reden genoeg om de afgelopen 100 jaar de revue te laten passeren en de geschiedenis te laten herleven.

 4.0.1

“Als oudste zoon van ons gezin nam ik in 1922 het bezit van mijn ouders over, dat naast wat land ook een schoen­makerij omvatte. Het was begrij­pelijk dat ik vanuit de kleine schoen­makerij een bedrijf wilde opzetten, hoe gewaagd dat plan ook leek voor veel mensen in onze omgeving.”

Lorenz Wagner | LOWA

De volgende generatie Sepp en Berti Lederer

Toen de vroegere leer­jongen Josef Lederer, roepnaam Sepp, terug­keerde naar LOWA, lagen voorspoed en tegenslag dicht bij elkaar. Het bedrijf verkeerde in moei­lijkheden en directeur en oprichter Lorenz Wagner overleed. Tege­lij­kertijd werd Sepp verliefd op Berta Wagner en hij trouwde met haar. Samen met Berta’s broer Josef Wagner slaagde de nieuwe bedrijfs­leider erin het bedrijf te redden. Ze ontwik­kelden het tot een inter­na­tionaal bekend, succesvol merk.

Meer …

LOWA History