camino_illustration-clipping

Wat kan er aan mijn schoen gere­pareerd worden?

werkbank
Produktionsstätte Deutschland

Focus op duur­zaamheid

In de huidige wegwerp­maat­schappij worden veel dingen heel snel weggegooid en vervangen door iets nieuws. Wat echter vaak wordt vergeten, is de moge­lijkheid van reparatie. De lange levensduur van producten levert een belangrijk ecologisch voordeel op. Dat geldt ook voor LOWA-schoenen, die allemaal van hoge kwaliteit en zeer robuust zijn en gere­pareerd kunnen worden.

Wie zijn schoenen laat repareren, bespaart grond­stoffen, beschermt het milieu en doet ook nog eens iets voor zijn eigen porte­monnee. LOWA-schoenen worden al in de ontwik­ke­lingsfase zodanig ontworpen dat allerlei repa­raties mogelijk zijn. De leeftijd van de schoenen is van onder­ge­schikt belang; als de schoenen goed zijn onder­houden, is een reparatie ook voor oudere modellen de moeite waard.