Klachten

Garantie

We geven je 24 maanden garantie op materiaal- en fabri­ca­ge­fouten. Als er gedurende deze periode defecten optreden, repareren wij die onder de garantie van je LOWA winkelier. De garan­tiegever en contact­persoon voor klachten is altijd de LOWA winkelier met wie je de koop­over­eenkomst hebt gesloten. Helaas kunnen wij niet aanspra­kelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist onderhoud en onjuist gebruik. In de regel kan dergelijke schade echter door ons na fysieke controle hersteld worden.

Product­aan­spra­ke­lijkheid

Laat je schoenen regelmatig na de aankoopdatum controleren door een LOWA winkelier, omdat er zwakke plekken in de schoen­con­structie kunnen ontstaan door verou­dering en slijtage van het materiaal!

Mijn LOWA schoen is defect en ik weet niet zeker of het een garan­tiegeval is of een gerecht­vaardigde klacht.
Laat het desbe­treffende defect zien aan je LOWA winkelier (vergeet je aankoop­bewijs niet!). De winkelier is ook je garan­tiegever en zal binnen de garan­tie­periode je klacht afhandelen. Hij/zij kan met zijn vakkennis het beste beoordelen wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld of je schoenen ter reparatie verzonden moeten worden. De LOWA winkelier is dus het eerste aanspreekpunt in service- en garan­tie­ge­vallen. Voor vragen over garan­tie­claims of het onderhoud van je schoenen, kun je onder­staand contact­for­mulier gebruiken.

Uitleg over mate­ri­aal­ver­ou­dering (hydrolyse)
Bij langdurig niet-gebruikte LOWA schoenen treedt na verloop van tijd hydrolyse op. Zolen met een dempende tussenzool op PU-basis (poly­urethaan) hebben zeer goede dempings­ei­gen­schappen en behouden deze eigen­schappen voor een langere periode. PU-mate­rialen zijn echter onderhevig aan gebrui­kelijke verou­dering. Het PU-materiaal is enigszins re-actief en de demping neemt sneller af wanneer schoenen niet gebruikt worden. Het materiaal wordt na verloop van tijd broos en kan afbrokkelen. De rubberen buitenzool veroudert en verhardt ook met de jaren. Dit beïn­vloedt zowel de demping als de hech­tings­ei­gen­schappen van het rubber. Daarom moet je je schoenen regelmatig laten controleren door een LOWA winkelier. Of de schoen al dan niet is gebruikt, is in dit verband niet relevant. Een aantal modellen kunnen dan voorzien worden van nieuwe zolen, zodat je de schoenen kunt blijven gebruiken.

Heb je nog vragen?

Stuur ons een bericht. We helpen je graag.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoons­ge­gevens of als je gegevens wilt opvragen, corrigeren, blokkeren of wissen, kun je informatie vinden in de: infor­ma­tie­ver­plichting AVG). In dit priva­cy­beleid informeren we je over de belang­rijkste aspecten van de gege­vens­ver­werking.
Je kunt je toestemming voor de opslag van gegevens te allen tijde intrekken. Stuur daarvoor gewoon een e-mail vanaf je bij ons bekende e-mailadres, met je contact­ge­gevens en het onderwerp: “Intrekking van de gege­vens­opslag” naar daten­schut­z@lowa.de