Klachten

Garantie

We geven je 24 maanden garantie op materiaal- en fabri­ca­ge­fouten. Als er gedurende deze periode defecten optreden, repareren wij die onder de garantie van je dealer. De garan­tiegever en contact­persoon voor klachten is altijd de dealer met wie je de koop­over­eenkomst hebt gesloten. Helaas kunnen wij niet aanspra­kelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist onderhoud en onjuist gebruik. In de regel kan dergelijke schade echter door ons tegen kostprijs worden hersteld.

Product­aan­spra­ke­lijkheid

Laat je schoenen zes jaar na de aankoopdatum controleren door een vakhan­delaar of door LOWA, omdat er zwakke plekken in de schoen­con­structie kunnen ontstaan door verou­dering en slijtage van het materiaal!

Mijn LOWA-schoen is defect en ik weet niet zeker of het een garan­tiegeval is of een gerecht­vaardigde klacht.
Laat het desbe­treffende defect zien aan je LOWA-specialist (vergeet je aankoop­bewijs niet!). Je leve­rancier is ook je garan­tiegever en zal binnen de garan­tie­periode je klacht afhandelen. Hij kan met zijn vakkennis het beste beoordelen wat er moet worden gedaan, bijvoorbeeld of je schoenen ter reparatie moeten worden verzonden.
Voor vragen over garan­tie­claims en over het onderhoud van je schoenen of als je klachten hebt, kun je het volgende contact­for­mulier gebruiken of ons servi­ceteam persoonlijk bellen:

LOWA Benelux B.V.
Servi­ce­af­deling
Jupi­ter­straat 2
6468 EV Kerkrade
Telefoon: 08137 999–448

Uitleg over mate­ri­aal­ver­ou­dering (hydrolyse)
Zolen met een dempende wig op PU-basis (poly­urethaan) hebben zeer goede dempings­ei­gen­schappen en behouden die ook heel lang. PU-schuimen zijn echter onderhevig aan normale verou­dering. Het materiaal wordt na verloop van tijd broos en kan losraken. De rubberen buitenzool veroudert ook met de jaren en verhardt. Dit beïn­vloedt zowel de demping als de hech­tings­ei­gen­schappen van het rubber. Daarom moet je je schoenen uiterlijk na 6 jaar laten controleren door een leve­rancier of door LOWA. Of de schoen al dan niet is gebruikt, is in dit verband niet relevant. Veel modellen kunnen dan voorzien worden van nieuwe zolen, zodat je de schoenen kunt blijven gebruiken.