Klachten

Garantie

Onze garantie is onder­worpen aan de wettelijke bepa­lingen die gelden in het land van de koper. Als er gedurende deze periode defecten optreden, repareren wij die onder de garantie van je LOWA winkelier. De garan­­tiegever en contac­t­­persoon voor klachten is altijd de LOWA winkelier met wie je de koop­­over­eenkomst hebt gesloten. Helaas kunnen wij niet aanspra­­kelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist onderhoud en onjuist gebruik. In de regel kan dergelijke schade echter door ons na fysieke controle hersteld worden.

Product­aan­spra­ke­lijkheid

Laat je schoenen regelmatig na de aankoopdatum controleren door een LOWA winkelier, omdat er zwakke plekken in de schoen­con­structie kunnen ontstaan door verou­dering en slijtage van het materiaal!

Mijn LOWA schoen is defect en ik weet niet zeker of het een garan­tiegeval is of een gerecht­vaardigde klacht.
Laat het desbe­treffende defect zien aan je LOWA winkelier (vergeet je aankoop­bewijs niet!). De winkelier is ook je garan­tiegever en zal binnen de garan­tie­periode je klacht afhandelen. Hij/zij kan met zijn vakkennis het beste beoordelen wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld of je schoenen ter reparatie verzonden moeten worden. De LOWA winkelier is dus het eerste aanspreekpunt in service- en garan­tie­ge­vallen. Voor vragen over garan­tie­claims of het onderhoud van je schoenen, kun je onder­staand contact­for­mulier gebruiken.

Uitleg over mate­ri­aal­ver­ou­dering (hydrolyse)
De dempende tussenzool van de meeste LOWA schoenen is gemaakt van het materiaal PU (poly­urethaan). Zolen met een dempende tussenzool op PU-basis hebben zeer goede dempings­ei­gen­schappen en behouden deze eigen­schappen voor een langere periode. Dit materiaal heeft een beperkte levensduur vanwege een chemisch verou­de­rings­proces dat hydrolyse heet; het verdampen van de week­makers. Het materiaal van de tussenzool wordt dan broos en kan afbrokkelen. Ook de zool kan dan loslaten van de schoen. Dit hydrolyse-proces treedt na verloop van langere tijd altijd op, maar wordt bovendien bespoedigd door het NIET gebruiken van de schoen. Dat desondanks toch PU wordt gebruikt, komt doordat dit materiaal de optimale combinatie biedt tussen steun aan de ene kant en demping aan de andere kant; precies wat je van een moderne wandel­schoen verwacht. Hydrolyse is een fenomeen dat zich bij alle merken voordoet die PU gebruiken in de tussenzool. Let op: het is dus belangrijk om te weten dat het niet gebruiken/dragen van de schoenen de kans op hydrolyse zeer vergroot. Bij schoenen die regelmatig gedragen worden, treedt hydrolyse zelden op. PU heeft een hele lange duur­zaamheid als het regelmatig gere­ac­tiveerd wordt. Het is raadzaam om jouw schoenen regelmatig te laten controleren door een LOWA winkelier. Het is goed om te weten dat een aantal LOWA modellen kunnen voorzien worden van nieuwe zolen, zodat je de schoenen kunt blijven gebruiken.

Heb je nog vragen?

Stuur ons een bericht. We helpen je graag.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoons­ge­gevens of als je gegevens wilt opvragen, corrigeren, blokkeren of wissen, kun je informatie vinden in de: infor­ma­tie­ver­plichting AVG). In dit priva­cy­beleid informeren we je over de belang­rijkste aspecten van de gege­vens­ver­werking.
Je kunt je toestemming voor de opslag van gegevens te allen tijde intrekken. Stuur daarvoor gewoon een e-mail vanaf je bij ons bekende e-mailadres, met je contact­ge­gevens en het onderwerp: “Intrekking van de gege­vens­opslag” naar daten­schut­z@lowa.de