Carolina Dünen Hike Klaus LOWA McBee Naturschutzgebiet Sandhills Schachtner South Tate's Trail Wandern

Tocht: Carolina Sandhills National Wildlife Refuge Over dierenshows in het afnemende ecosysteem van moeras­dennen en drie­tallige grassen

Karakter:
Lichte wandeling
Startpunt van de tocht:
Start van de Tate’s Tower Trail bij Martin’s Lake
Eindpunt van de tocht:
Start van de Tate’s Tower Trail bij Martin’s Lake
Duur:
02:10 uren
Afstand:
10 km
Bergop:
47 m
Uitrusting:
Stevige schoenen, wandel­kleding

Een wit zandpad leidt door een zee van felgroene varens naar een dierenob­ser­va­tie­platform bij Martin’s Lake. Hier start naar het noord­westen de 10 km lange rond­wan­deling waarbij je de gecon­cen­treerde biodi­ver­siteit van het Carolina Sandhills National Wildlife Refuge kunt ervaren (190 vogel­soorten, 42 zoog­dier­soorten, 41 reptiel­soorten, 25 amfi­bie­soorten, 62 soorten vlinders en motten, 56 inheemse bijen­soorten en meer dan 80 plan­ten­soorten).

Net als bij de tocht naar de Table Rock Mountain in het noord­westen van South Carolina vinden we hier ook verkoolde boom­resten van de gecon­tro­leerde branden die nood­za­kelijk zijn in deze habitat met pyrofyten (aan vuur aangepaste planten). We wandelen tussen laagland-hardhout, hoogland-pijnbomen en open dennengrasland, dat wordt door­kruist door (soms droge) beekjes. De naalden en kegels van de moeras­dennen kunnen 20 tot 45 centimeter lang worden, een vreemd gezicht voor West-Euro­peanen. Ook de twee meest zeldzame dieren in dit leef­gebied kom je met wat geluk tegen: De Dryophytes andersonii (een boom­kikker) en de kokar­de­specht horen thuis in dit gebied. Niet ongewoon zijn ook pijl­snelle hage­dissen, wegspringende reeën, allerlei verschillende vogels, reus­achtige rode libellen en gele vlinders zo groot als je hand.