Bay Carolina Klaus LOWA McBee Schachtner South State Park Sumpf Woods Bay

Tocht: Woods Bay State Park Duik in een van de Carolina Bays, een natuur­wonder in South Carolina

Karakter:
Wandeling
Startpunt van de tocht:
Parkeer­plaats Woods Bay State Park
Eindpunt van de tocht:
Parkeer­plaats Woods Bay State Park
Duur:
01:00 uren
Afstand:
0 km
Uitrusting:
Stevige schoenen, wandel­kleding
TORO PRO GTX LO Ws
Onze schoentip:
TORO PRO GTX LO Ws

De Woods Bay ligt in de buurt van Olanta, midden in het oosten van South Carolina, en is met zo’n 640 hectare een van de laatste grote Carolina Bays, een absolute grote bijzon­derheid. De myste­rieuze Carolina Bays zijn ellip­tische of ronde laagten langs de Atlan­tische kust, die er vanuit de lucht merk­waardig uitzien. Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn deze baaien ther­mo­karstmeren die veel verschillende vege­ta­tie­structuren kunnen vormen afhan­kelijk van bodem­diepte, grootte, hydrologie en substraat, en die daardoor een rijke biodi­ver­siteit hebben.

Een korte wandeling is al genoeg om te begrijpen dat je hier met een natuur­wonder te maken hebt. Het is erg groen en het bos is in alle lagen begroeid – deels met lianen. Je krijgt het gevoel van een jungle met vier verschillende soorten plan­ten­we­relden: groen­blijvend hoogveen, cipres-tupe­lo­moeras, riet­moeras en zand­rand­ge­bieden. Hier leven alli­gators, reigers en visarenden, maar ook vlees­etende blaas­jeskruid- en beker­planten. De stilte versmelt met vreemde vogel­ge­luiden en drup­pelend water. In het water staan her en der moeras­cy­pressen met hun naar beneden uitlopende 'knieën’, waarmee ze stabieler in het moeras staan en hun onder water liggende wortels beluchten. Op deze kleine eilandjes staan vaak water-tupe­lobomen. Hun sterke, frisse groen vormt een sterk contrast met het zwarte water. Op een van deze eilandjes groeit zelfs een blauwe bosbes, die tijdens ons bezoek vol rijpe vruchten zit. Je kunt Woods Bay het beste verkennen met een kajak.