LOWA History

Nieuwe wegen

Tecnica koopt LOWA

De jaren 1992/1993 bete­kenden een keerpunt voor LOWA. Josef Lederer verkocht het bedrijf aan het Italiaanse bedrijf Tecnica en LOWA kreeg met Werner Riethmann een nieuwe directeur en partner.

Licht en zwaar

Sepp Lederer trok zich in 1988 terug uit de directie. Zijn zoon Stefan nam samen met Berti de leiding van LOWA over. Hij ging verder met de ontwik­keling van de nieuwe generatie lichte berg­schoenen, die sinds een paar jaar de markt vero­verden. Trek­king­schoenen waren opgekomen als voor outdoor geschikte concur­renten van sport­schoenen.

Het winter­segment, de skischoenen, werden echter steeds zwaarder en tech­nischer. De nieuwe modellen werden door de klanten niet zo goed ontvangen als was verwacht. Bovendien bedierf het weer de handel in skischoenen: Er volgden een paar bijzonder milde en sneeuwarme winters. Februari 1990 kende zelfs een recordhoge gemiddelde tempe­ratuur van 5,74 graden – de hoogste waarde in Duitsland sinds 1881.

  • LOWA History
  • LOWA History

Omwen­teling

De derde generatie Wagner/Lederer was niet zo succesvol als hun voor­gangers. Door een reeks verkeerde zakelijke beslis­singen en veran­de­ringen in de markt raakte LOWA in financiële moei­lijkheden. Opnieuw beslisten de banken over het lot van het bedrijf. In deze periode kwam Werner Riethmann bij LOWA. Riethmann was daarvoor directeur geweest bij Raichle, een Zwitserse schoe­nen­fa­brikant. Hij kende LOWA en de familie Lederer. In 1992 benoemde de adviesraad van Deutsche Bank hem als directeur.

De verhalen uit deze tijd van omwen­teling en veran­dering klinken soms avon­tuurlijk. In schuren en garages lagen bergen aan onge­bruikt materiaal, vertelt Werner Riethmann in een gesprek over die tijd. Hij werkte het hele eerste jaar alleen “uit de voorraad” en maakte schoenen met dat materiaal. Toen zijn eenjarige contract afliep, was de verkoop van LOWA in gang gezet.

De familie Zanatta en Tecnica

Er waren meerdere geïn­te­res­seerden voor de schoe­nen­fabriek, die uitein­delijk werd verkocht aan het Italiaanse bedrijf Tecnica. Dat fami­lie­bedrijf was rond dezelfde tijd ontstaan als LOWA en maakte verge­lijkbare producten. Het had zich vanaf 1930 ontwikkeld vanuit een kleine Italiaanse schoen­makerij. De huidige senior van de familie, Giancarlo Zanatta, werkte als jongen als in de werk­plaats van zijn vader. Samen met zijn broer breidde hij het bedrijf uit tot een grotere schoe­nen­fabriek voor berg­schoenen, skischoenen en sneeuw­laarzen. De inter­na­tionale doorbraak voor het bedrijf kwam in 1970 met de uitvinding van de Moon Boots. Deze sneeuw­laarzen die deden denken aan de zware schoenen van de eerste mensen op de maan, horen inmiddels bij de design­klas­siekers van deze sector en zijn te vinden in musea zoals het Museum of Modern Art in New York.

Met de aankoop van een meer­der­heids­belang in LOWA verzekerde Tecnica zich van een belangrijke positie op de markt voor alpi­ne­schoenen. Sinds dat moment was ook Werner Riethmann betrokken bij LOWA. Hij kwam kort na de verkoop terug en begon zo eigenlijk voor de tweede keer bij LOWA. De samen­werking tussen Technica en LOWA stond vanaf het begin onder een gunstig gesternte. Een mede­werkster heeft vooral goede herin­ne­ringen aan het eerste geza­menlijke feest, het 70-jarige jubileum van LOWA. “Dat was een leuk feest. De Jetzen­dorfer Haus- und Hinter­hof­mu­si­kanten traden op en dat viel in de smaak bij onze Italiaanse zaken­partners. Het ging in polonaise door de hele zaal. Oud en jong, Jetzen­dorfers en Italianen, allemaal samen. De sfeer was echt heel goed.”

Meer LOWA, minder skischoenen

De mede­werkers van LOWA en de gemeente Jetzendorf verkeerden na de verkoop echter in onze­kerheid. Hoe gaat het verder op de lange termijn? Blijft LOWA in Jetzendorf? Verandert Tecnica het product­aanbod?

  •  4.0.1

Het nieuwe direc­tieteam van LOWA kwam al snel met de boodschap: LOWA blijft een alpi­ne­schoe­nen­fabriek en LOWA blijft in Jetzendorf. Toch vertrok de LOWA-skischoe­nen­divisie naar Tecnica in Italië. Omdat de ontwik­keling en productie van skischoenen complex is, leek het weinig zinvol om binnen één concern op twee locaties skischoenen te produceren. Bij Technica werden nog meer dan tien jaar LOWA-skischoenen gemaakt. In 2008 werd de productie van skischoenen stopgezet.

Met LOWA-berg­schoenen werden daar­entegen grote stappen in de richting van succes gezet. Het devies was: LOWA “… simply more”. Herstruc­tu­re­ringen, inves­te­ringen, uitbrei­dingen en tech­nische ontwik­ke­lingen leidden het bedrijf naar het volgende hoog­tepunt: de verkoop van 1 miljoen paar schoenen in het jaar 2000.

wernerriethmann_2017

“Het sluiten van de gelederen met Italië is niet alleen een financiële kwestie, maar speelt op alle niveaus.”

Werner Riethmann | LOWA CEO

Een nieuw tijdperk 100 jaar LOWA

1992

De financiële situatie van LOWA is moeilijk. Werner Riethmann neemt de leiding van het bedrijf over.

De familie Lederer besluit haar belang in het bedrijf te verkopen.

1993

De Italiaanse bedrij­vengroep Tecnica koopt LOWA.

De groep omvat tegen­woordig ook de merken Nordica, Rollerblade, Blizzard en Moon Boot. Bij LOWA worden processen geop­ti­ma­liseerd en de skischoe­nen­divisie wordt naar Italië verplaatst. Jetzendorf blijft de locatie voor LOWA-berg- en trek­king­schoenen.

1997

Werner Riethmann en zijn ontwik­ke­lingsteam realiseren de grote doorbraak met het model RENEGADE.

De schoen wordt een best­seller. De RENEGADE is een verkoophit en tot aan de dag van vandaag een klas­sieker.

2000

LOWA verkoopt voor het eerst één miljoen paar schoenen.

Het bedrijf groeit en bouwt nieuwe produc­tie­ge­bouwen. De oorspron­kelijke 15 vierkante meter waarin Lorenz Wagner ooit begon, zijn uitge­groeid tot een moderne fabriek met een oppervlak van 7000 vierkante meter.

2003

LOWA opent samen met Schöffel Sport­be­kleidung GmbH de eerste Schöffel-LOWA Store in Frankfurt.

De joint venture benut synergieën, de producten van beide bedrijven vullen elkaar perfect aan. In de daar­op­volgende jaren ontstaan nog 36 stores in Duitsland, Oostenrijk en Italië.

2010

LOWA bereikt het volgende etap­pedoel. Twee miljoen paar schoenen!

LOWA verkoopt zijn producten in talloze landen overal in de wereld – naast Europa ook in de VS, China en Australië.

2015

„Made in Europe“:

LOWA produceert met zijn produc­tie­partners in Slowakije, Bosnië, Italië en Kroatië schoenen in heel Europa.

2019

Alexander Nicolai wordt directeur en leidt LOWA sindsdien samen met Werner Riethmann.

In hetzelfde jaar koopt LOWA zijn jarenlange produc­tie­partner Riko Sport op. De ontwik­ke­lingslocatie in Italië opereert voortaan onder de naam LOWA R&D en de produc­tie­ves­tiging in Slowakije als LOWA Production. LOWA heeft meer dan 2000 mede­werkers in dienst.

2023

In 2023 viert LOWA zijn 100e verjaardag en produceert het meer dan 3 miljoen paar schoenen.

Het merk is wereldwijd een van de belang­rijkste produ­centen van hoog­waardige outdoor­schoenen en exporteert zijn producten naar 80 landen.