Producten

Mate­rialen, duur­zaamheid en reparatie

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design en tech­nische innovatie. Een essentieel ecologisch voordeel is de lange levensduur van de producten.

Naast het kiezen voor duur­zamere mate­rialen, komt het belang­rijkste ecolo­gische voordeel voort uit de lange levensduur van de schoenen. Deze lange levensduur, in combinatie met onze reparatie- en onder­houds­service, die de levensduur van veel van onze schoenen aanzienlijk verlengt, is wat onze producten onder­scheidt.