Imagefoto met de AEROX GTX LO, 2017_BenjaminPfitscher_ATC-ATS

Een laag gewicht met tege­lij­kertijd een goede demping zijn de kenmerken van de lichte binnenzool van PU-schuim voor sportieve en dyna­mische acti­vi­teiten.

Gewicht: 48 g/paar (UK 8)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

FOOTBED ATS MEN

Tech­nische gegevens

Naam

FUSSBETT ATS MEN

Arti­kel­nummer

830005 0111

Boven­ma­teriaal

Ca 50%
Memolatex

Memolatex is gemaakt van zeer zacht latex­schuim. Naast zijn licht­gewicht wordt Memolatex vooral gekenmerkt door de onder­steunende werking van de natuurlijke afrol­be­weging van de voet. Het wordt daarom vooral gebruikt in de inlegzolen van schoenen. Bovendien omsluit Memolatex de voet indi­vidueel en biedt het zo een grote comfort­factor.

Ca 45%
Felt

Felt is a textile fabric that is made of disordered fibrous material that is difficult to separate. The textile fabric is charac­terised by its high elas­ticity and its insu­lating qualities. As a result, it is used in particular as a component in insoles and as an insu­lating divider.

Ca 5%
Textiel

Onze natuurlijke en synthe­tische textiel­soorten maken dankzij hun toepas­sings­spe­cifieke eigen­schappen een optimale warmte- en vocht­re­gu­lering mogelijk. Ze zijn door hun structuur lekker soepel, waardoor onze producten heel comfortabel zitten.

Gewicht

48 g/paar (UK 8)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.