Wanderszene am Altu del Pirue, Picos de Europa, Spanien.

Wie veel onderweg is, zal blij zijn met een binnenzool van dempend PE-schuim die het lopen vermoeid­heidsvrij maakt. De samen­stelling van het materiaal zorgt voor een aangenaam comfort.

Gewicht: 48 g/paar (UK 8)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

FOOTBED ATC UNISEX

Tech­nische gegevens

Naam

FUSSBETT ATC

Arti­kel­nummer

830009 0111

Boven­ma­teriaal

Ca 45%
Felt

Felt is a textile fabric that is made of disordered fibrous material that is difficult to separate. The textile fabric is charac­terised by its high elas­ticity and its insu­lating qualities. As a result, it is used in particular as a component in insoles and as an insu­lating divider.

Ca 40%
Poly­e­thylene

Poly­e­thylene is a semi-crystalline and non-polar ther­mo­plastic resin that is, by far, the most widely used plastic in the world. Poly­e­thylene is used in part as a component of man-made fibre/blended fabrics. It is used primarily to create comfort and insulate the foot from below.

Ca 15%
Textiel

Onze natuurlijke en synthe­tische textiel­soorten maken dankzij hun toepas­sings­spe­cifieke eigen­schappen een optimale warmte- en vocht­re­gu­lering mogelijk. Ze zijn door hun structuur lekker soepel, waardoor onze producten heel comfortabel zitten.

Gewicht

48 g/paar (UK 8)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.