Imagefoto met de ALPINE ICE GTX, Charmonix 2018

De Performance Collectie

De ontwik­keling van een high-performance-lijn

Als het gaat om de ontwik­keling van alpi­ne­schoenen, vertrouwen we op de onder­steuning van de beste profes­sionele alpi­nisten in de Duits­talige landen. De ambi­tieuze berg­sporters weten precies wat belangrijk is voor extreme alpi­ne­tochten, op klet­ter­steigen en bij verre expe­dities. Het LOWA PRO Team adviseert onze speci­a­listen van de ontwik­ke­lings­af­deling, zodat die de schoen perfect kunnen afstemmen op de behoeften van de sporters. Daarbij is ook een nieuwe lijn ontstaan, die zorgt voor toppres­taties op de berg. De modellen zijn aanzienlijk spor­tiever en lichter geworden. De afgelopen jaren is door middel van tal van bijeen­komsten met sporters en teste­ve­ne­menten een aantal uitstekende LOWA-schoenen ontstaan onder de over­koe­pelende term “Performance”.

De eerste prototypes ontstaan De tweede workshop voor sporters in Jetzendorf

In maart 2016 was het weer zover: in het Beierse Jetzendorf kwam de crème de la crème van de Duits­talige profes­sionele alpi­nisten opnieuw bij elkaar om met de ontwik­kelings- en marke­tingteams van LOWA van gedachten te wisselen over nieuwe product­in­no­vaties. De sporters van het LOWA PRO Team werden ook op de hoogte gebracht van de nieuwe soci­a­le­me­dia­strategie, om in de toekomst ook met succes digitale uitda­gingen te kunnen aangaan.

Meer …

Athleten Workshop in Jetzendorf