Athleten Workshop in Jetzendorf

De eerste prototypes ontstaan

De tweede workshop voor sporters in Jetzendorf

15.03.2016 | In maart 2016 was het weer zover: in het Beierse Jetzendorf kwam de crème de la crème van de Duits­talige profes­sionele alpi­nisten opnieuw bij elkaar om met de ontwik­kelings- en marke­tingteams van LOWA van gedachten te wisselen over nieuwe product­in­no­vaties. De sporters van het LOWA PRO Team werden ook op de hoogte gebracht van de nieuwe soci­a­le­me­dia­strategie, om in de toekomst ook met succes digitale uitda­gingen te kunnen aangaan.

Nadat de ontwik­kelaars van LOWA in november al met enkele grote namen uit de berg­sport­wereld om de tafel hadden gezeten voor een eerste intensieve uitwis­seling van erva­ringen, was het in maart weer zover: De sporters van het LOWA PRO-team kwam in Jetzendorf weer bij elkaar om te praten over de voor 2017 geplande product­high­lights en om zich te informeren over de nieuwe soci­al­m­e­dia­strategie van LOWA.

  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf

De LOWA Pro Team-familie

Net zoals de topont­moeting in de winter werd ook deze workshop gekenmerkt door een bijna fami­liaire sfeer. Iedereen kent elkaar, en angst voor contact is er niet. Zo vertelden de profs elkaar dus ontspannen over hun laatste avonturen en geplande expe­dities. Sporters als Stefan Glowacz, Ines Papert en Rudi Hauser begroetten elkaar met knuffels en high fives alsof ze de dag ervoor samen een moeilijke rotpunkt-beklimming hadden bedwongen. Zelfs extreem­klimmer Ralf Dujmovits liet, ondanks tijd­gebrek, de kans om zijn collega’s te zien niet aan zich voor­bijgaan. Hij bereidt zich momenteel voor op een nog niet eerder beklommen zeven­dui­zender in Pakistan en toert met zijn lezin­genreeks dwars door Duitsland. Alix von Melle en Luis Stit­zinger bewezen dat ook prof­sporters te kampen hebben met alle­daagse problemen. De twee extreem­klimmers voegden zich door files pas wat later bij de alpine-experts, en maakten zo de vertrouwde groep compleet.

  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf

Het doel van de tweede workshop was ook dit keer een directe uitwis­seling op gelijk niveau en het bespreken van inno­vatieve product­ver­nieu­wingen die LOWA het komende berg­seizoen op de markt wilde brengen. Maar voordat de eerste prototypes überhaupt onder de loep genomen konden worden, vertelde Michael Frank de sporters eerst over de nieuwe marketing- en soci­al­m­e­dia­strategie van LOWA, waarin ook de profes­sionals een bepalende rol spelen.

De vruchten van het werk

Maar de digitale wereld is voor echte alpi­nisten maar de halve waarheid. Voor hen moet het echte leven tastbaar zijn. Net zoals de prototypes die Alex Nicolai vervolgens aan de sporters liet zien. Ook dit keer presen­teerde het toen­malige hoofd van het ontwik­ke­lingsteam en de huidige directeur van LOWA enkele hoog­te­punten van de nieuwe collectie voor 2017, die gedeel­telijk waren voort­gekomen uit de samen­werking met de profes­sionals. Naast de ALPINE PRO GTX, een alpi­ne­schoen met een verkorte teen, waarop met name de ervaring van extreem­klimmer David Göttler van invloed was, werd met de APPROACH PRO GTX LO ook een appro­ach­schoen met een inno­vatieve speed-lace­tech­nologie en een veter­sluiting met twee zones gepre­senteerd, geïn­spireerd door Luis Stit­zinger. De grootste interesse was er echter voor het nieuwe klim­schoenmodel ROCKET, dat in de eerste plaats werd ontworpen voor prof­sporters en ambi­tieuze hobby­sporters. Er werd dus een brede potpourri aan de alpi­nisten gepre­senteerd, en de bekende inno­va­tie­kracht van LOWA werd onder­streept.

Er was opnieuw veel lof en bewon­dering voor de prototypes. Hier en daar waren er nog wat suggesties voor opti­ma­lisatie, die Alex Nicolai graag hoorde. Er was echter niet veel te bekri­tiseren, omdat het ontwik­ke­lingsteam al tijdens de eerste workshop goed had geluisterd en de verschillende wensen en opmer­kingen van de alpine-experts had genoteerd. En het resultaat van deze constructieve discussie mag worden gezien. Verschillende prototypen en onge­twijfeld ook andere LOWA-modellen gaan nog dit jaar samen met de sporters van het LOWA PRO Team op tournee.

  • Athleten Workshop in Jetzendorf
  • Athleten Workshop in Jetzendorf