Over het zoeken en vinden van een droom

Italië Voor dromen, ideeën en wensen geldt meestal hetzelfde. Ze ontwikkelen zich vaak langzaam en soms ongemerkt, totdat ze proporties hebben aangenomen die moeilijk in woorden te beschrijven zijn. Dat was ook het geval voor de Zuid-Tiroolse Simon Gietl, sporter in het LOWA PRO Team. Zijn idee was zo gedurfd en onvoor­stelbaar dat het enkele jaren duurde voordat het zich echt tot een droom kon ontwikkelen: solo over de vijf pieken van de Drei Zinnen.

Een droom komt uit

Een droom komt uit

4 jaar

Maart 2016! Toen klom Simon Gietl met berggids en klimmer Michi Wohlleben als klassiek touwteam door de aantrek­kelijke traverse. In de loop van deze tocht plantte het idee om volledig op eigen kracht door de traverse te klimmen zich in Simons hoofd

Simon Gietl Pakistan

“Elke keer als ik de indruk­wekkende rots­partij van de Drei Zinnen zag – of het nu in een recla­me­brochure, een Instagram-post of een tijd­schrift was – kon ik alleen maar aan dat plan denken.”

Simon Gietl | LOWA PRO Team

Maar het was nog maar een eerste gedachte, een plan. Het moest eerst tot een idee rijpen en dat kostte tijd. Er kwamen zoveel verschillende factoren bij kijken – waaronder zijn eigen ontwik­keling, zowel fysiek als mentaal. Maar wanneer is je geest klaar voor een gewaagde solo­t­raverse op de Drei Zinnen? Simon weet nog precies wanneer dat was! Na de geslaagde eerste solo­be­klimming van de route “Can you hear me” op de Cima Scotoni, die Simon had opge­dragen aan zijn veron­gelukte vriend Gerry, was het hem duidelijk: “Het beklimmen van die grenslijn had mijn vertrouwen laten groeien tot het punt waarop ik me klaar voelde voor het solo­project op de Zinnen.”

Een droom komt uit

Op zaterdag 22 februari, vier jaar later, was de droom nu binnen hand­bereik. Simon trans­por­teerde het zorg­vuldig uitgekozen en exclusief voor hem als beste geschikte materiaal naar de toegang. De aange­kondigde wind, met wind­stoten tot 80 km/u, temperde Simons vertrouwen in de verder relatief milde weers­ver­wachting. Om een beter overzicht te krijgen van de huidige omstan­digheden en om de krachtige noord­wes­tenwind beter te kunnen inschatten klom de sporter van het LOWA PRO Team een paar meter de wand in. “Het klimmen ging me vrij gemak­kelijk af en mijn buik­gevoel stuurde me verrassend positieve feedback. Het was me nu duidelijk dat het moment voor het solo­project was aange­broken", beschrijft de alpinist het begin.

  • Imagefoto met de ALPINE SL GTX, Drei Zinnen

De volgende ochtend was het eigenlijke startschot voor de solotocht. Bij elke gepas­seerde touw­lengte werd de droom voor Simon werke­lijkheid: “Ik voelde me bijna een muzikant die het stuk dat hij zo uitvoerig heeft geoefend eindelijk kan uitvoeren op een groot toneel. Ik bevond me daar­entegen niet in een grote concertzaal en ik klom ook niet voor publiek. Helemaal alleen, me aan mijn handen voort­be­wegend langs de rand, genoot ik stiekem van de eenzaamheid en de flow van mijn bewe­gingen, die auto­matisch leken te zijn geworden.” Tege­lij­kertijd hield de ervaren alpinist altijd de gevaren van zijn soloklim in het achterhoofd. Fouten bij het klimmen zijn altijd gevaarlijk, maar als je alleen bent, kunnen ze nog ernstigere gevolgen hebben. Toch liet de ervaren alpinist zich niet van zijn stuk brengen en concen­treerde hij zich op de vervulling van zijn droom. Ondanks de harde noord­wes­tenwind, die Simon voor­afgaand aan zijn tocht wat hoofd­brekens had bezorgd, ging het goed en vorderde het sneller dan oorspron­kelijk gedacht. Hij bereikte het hoogste punt van de Westliche Zinne nog bij daglicht. Om optimaal gebruik te maken van het licht, beklom hij alvast de eerste meters van de Dülfer­ver­schneidung en bevestigde hij zijn klimtouw voor de volgende dag. Daarna abseilde Simon terug naar zijn bivak­plaats en maakte hij zich klaar voor de nacht – en hij besloot dat de tocht nu zelfs met maar één bivak zou gaan in plaats van met twee, zoals oorspron­kelijk gepland.

  • Imagefoto met de ALPINE SL GTX, Drei Zinnen

Het begint eindelijk …

Op maan­dag­ochtend rond 7.00 uur beëindigde Simon zijn onrustige en winderige nachtrust en ging hij met lichte bepakking vanuit zijn bivak­plaats op weg richting de Grosse Zinne. Al om 9.20 uur bereikte hij in de zon en bij afnemende wind de top.

Vanaf daar bekeek hij de weg die nog voor hem lag. De kloof tussen de Grosse en Kleine Zinne, de top van de Kleine Zinne, de scherpe bergrug naar de Punta di Frida, de afdaling van deze top via de Nerven­schlucht naar de Preussturm. Aan de voet van de Kleine Zinne gunde hij zichzelf een pauze, die nodig was vanwege het hoge tempo.

Simon Gietl Pakistan

“Onver­bid­delijk en hard­nekkig verder klimmen had onge­twijfeld verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dus hurkte ik een paar minuten in een nis en voerde ik een belangrijk gesprek met mezelf: ‘Simon, blijf rustig. Concentreer je en zoek weer een gecon­troleerd ritme.’ Na enkele ogen­blikken kreeg ik weer de rust en het geduld die ik nodig had om met het nodige vertrouwen verder te klimmen.”

Simon Gietl | LOWA PRO Team

  • Imagefoto met de ALPINE SL GTX, Drei Zinnen

In de middag stak hij de top van de Kleine Zinne over, bedwong hij de pas naar de Punta di Frida en om precies 14.00 uur stond hij op de laatste top – die van de Preussturm.

Simon Gietl Pakistan

“Voor het eerst sinds lange tijd keek ik in de verte en genoot ik uitgebreid van het uitzicht. Het bijna kitscherige uitzicht in de verte werd tege­lij­kertijd vergezeld door een scherpe, diepe blik in mijn eigen gevoels­wereld. Er gleden een paar tranen van vreugde over mijn ijskoude wangen. De traverse van de Zinnen kon mij geven waarnaar ik voort­durend had gezocht. Op die manier kerfde ik niet alleen de beelden maar ook de emoties van dit bijzondere moment op de laatste top van de traverse in mijn geheugen.”

Simon Gietl | LOWA PRO Team

Westliche Zinne (2973 meter), Grosse Zinne (2999 meter), Kleine Zinne (2857 meter), Punta di Frida (2792 meter) en Preussturm (2700 meter) – LOWA PRO Team-sporter Simon Gietl was de eerste alpinist ooit die de toppen van de Drei Zinnen in deze volgorde solo door­kruiste en vervulde daarmee een lang gekoesterde droom.

  • Een droom komt uit

    Een droom komt uit

De schoen

“De beslissing om de traverse solo te proberen was het begin van een intense reis, die me ook naar de grenzen van mijn eigen gevoels­wereld zou brengen. Mee op reis: de ALPINE SL GTX van LOWA.”

ALPINE SL GTX: Elke gram telt tijdens een bergtocht. En de pres­taties natuurlijk ook! Bij een berg­schoen wil je graag dat die twee compo­nenten samenkomen. Voor de ALPINE SL GTX heeft LOWA voort­varende onder­steuning gekregen van echte profes­sionals: de sporters van het LOWA PRO Team. De Vibram LITEBASE-zool­tech­nologie zorgt voortaan voor aanzienlijk minder gewicht. Maar wel met dezelfde pres­taties op de berg. Daarnaast zijn features als een func­tionele veter­sluiting met twee zones en de water­dichte GORE-TEX-voering populair bij sportieve alpi­nisten.