Expeditie naar de Mount Everest

China Luis Stit­zinger, sporter uit het LOWA-PRO Team en gecer­ti­ficeerd berg- en skigids, was eind mei voor een begeleide expeditie op de Mount Everest.

Luis Stitzinger op de top van de Mount Everest

Luis Stit­zinger op de top van de Mount Everest

De fascinatie voor de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, die met zijn 8848 meter boven de Maha­langur Himalaya uittorent, verdwijnt niet. De kolos ligt precies op de grens tussen Nepal in het zuiden en China in het noorden. Zeven deel­nemers van de expeditie-orga­nisator “Furtenbach Adventures” uit Innsbruck wilden dit jaar de hoogte berg ter wereld beklimmen, onder leiding van prof­sporter Luis Stit­zinger.

Enorme drukte op de berg.

389 berg­be­klimmers vanuit het zuiden, 142 vanuit het noorden en evenveel sherpa’s en berg­gidsen ter onder­steuning gingen in het twee dagen durende weer­venster (23 en 24 mei) op weg naar de top. De meesten van hen probeerden hun geluk meteen op de eerste van de twee dagen, op 23 mei, en kwamen midden in het spitsuur terecht. Op de belang­rijkste punten van de route – de “3 steps” van de noor­delijke route of de “Hillary step” en bergkam van de zuidelijke route – waren files onver­mij­delijk.

  • Overnachting in het basiskamp.

    Over­nachting in het basiskamp.

Het risico blijft bestaan.

Anders dan in de Alpen is voor een succesvolle beklimming van de Mount Everest niet alleen goed weer nodig. Daarnaast is ook afwe­zigheid van de zoge­naamde “straal­stroom” vereist, een atmos­fe­rische compen­sa­tie­stroom op een hoogte van acht- tot twaalf­duizend meter, die zorgt voor een band met zeer hoge wind­snelheden tot meer dan 150 km/uur. In het voorjaar van 2019 bleef deze band met harde wind ongewoon lang op de Mount Everest, zodat de beklimming pas eind mei kon worden overwogen – kort voor het einde van het seizoen en het begin van de moesson (begin juni). Om die reden concen­treerden de klim­po­gingen zich op 23 en 24 mei, met soms ernstige gevolgen. Eind mei was het aantal doden tot elf gestegen.

  • Mt. Everest, Nepal, Tibet

Spitsuur naar de top.

Ook aanwezig op de Mount Everest was LOWA PRO Team-sporter Luis Stit­zinger, met zeven deel­nemers van een expeditie-orga­nisator uit Innsbruck. “Onder normale omstan­digheden duurt de beklimming van de topetappe ongeveer 8–10 uur. Onder de omstan­digheden van dit jaar kan dat uitgroeien tot een monste­retappe van 14 uur of meer. Dat is waanzin!”, legt Luis bezorgd uit.

  • Prachtig uitzicht.

    Prachtig uitzicht.

Om zijn groep deze heikele situatie te besparen, besloot hij niet op 23 mei te vertrekken, en niet de zuidelijke route te nemen. “We hebben voor de topdag bewust gekozen voor de 24e, om de grootste drukte te vermijden, ook al was voor die dag slechter weer voorspeld”, legt Stit­zinger uit. “Het bleek een goede keuze te zijn. Toen we er om 5.30 uur bij zons­opkomst aankwamen, waren we in totaal met misschien 30 mensen op de top – later waren er nog eens ongeveer 30. We hebben geen files gehad”, vertelt de sporter opgelucht.

De mythe van de Everest

Op de zuidelijke route was de situatie op beide dagen anders: De stormloop van berg­be­klimmers op beide dagen leverde spec­ta­culaire beelden op in de media, die de discussie over extreem toerisme op de hoogste berg ter wereld weer aanzwen­gelden. Maar waarom riskeren ieder jaar zo veel mensen hun leven voor deze berg? “De Everest is een mythe”, zegt Stit­zinger bedachtzaam, “en voor veel mensen is het een levensdroom. Mij heeft die enorme drukte op de Everest eigenlijk altijd afge­schrikt. Maar nu ik er was, kon ik de fascinatie voor de berg zelf niet ontkennen. Het heeft iets magisch om bij zons­opkomst helemaal boven te staan en de wereld zo ver beneden onder je voeten te zien liggen. Maar ook al houden we het risico zo laag mogelijk met veel zuurstof, sherpa’s en veilig­heids­tech­nologie, het is allemaal natuurlijk nog steeds niet onge­vaarlijk. Is het dat waard? Die vraag moet iedereen voor zichzelf beant­woorden”, vindt Luis Stit­zinger.

  • Luis Stitzinger op de top van de Mount Everest

    Luis Stit­zinger op de top van de Mount Everest

De schoen

“De perfecte schoen voor Everest & co! Precies passend, robuust, extreem warm en licht – de ideale metgezel op de hoogste bergen ter wereld.”

EXPE­DITION 8000 EVO RD: Voel je thuis in de Himalaya – met de expe­di­tie­berg­schoenen die LOWA heeft ontwikkeld in samen­werking met extreem­klimmer Ralf Dujmovits. Hij weet wat belangrijk is bij arctische tempe­raturen en hoogalpiene uitda­gingen tot meer dan 8000 meter hoogte. Hij was de eerste Duitser die de toppen van alle 14 acht­dui­zenders beklom. Het resultaat is een schoen voor extreem veel­eisende expe­dities. De uitneembare binnen­schoen met 400 gram Primaloft® isoleert comfortabel.
EXPEDITION 8000 EVO RD