Blijf opletten! Zorg dat je je in het bos op de goede manier gedraagt

Tipps für Gassigeher im Herbst

Het bos is heel belangrijk als leef­gebied voor allerlei dier- en plan­ten­soorten. Maar het speelt voor ons mensen ook een beslissende rol op het gebied van milieu en klimaat. Daarom is het des te belang­rijker dat we onszelf blijven herinneren aan het belang van het bos en dat we bepaalde regels en grenzen in acht nemen als we met de natuur omgaan.

Bij je volgende uitstapje naar het bos kom je onge­twijfeld allerlei dieren tegen en soms ook andere wandelaars. Je moet steeds bedenken dat het bos het thuis is van hazen, herten en andere dieren. Gedraag je daar dan ook naar en ga voor­zichtig om met de leef­om­geving van de dieren. Dat betekent ook dat je hun rust niet mag verstoren. Geniet dus van de mooie sfeer in het bos, blijf op de paden en bekijk de dieren van een afstandje.

Extra tip: Volg de aanwij­zingen van de boswachter

Houtkap, jacht, natuur­behoud en bescherming van soorten – er is altijd veel te doen in het bos. Voor het vaak nogal gevaarlijke werk is de boswachter verant­woor­delijk. Dus als je tijdens je volgende wandeling in het bos bent, is het belangrijk dat je de werk­zaamheden in het bos niet hindert en dat je aanwij­zingen van de boswachter en de beheerder van het bos altijd serieus neemt.