Commu­nicatie Let op duidelijke commu­nicatie bij het inhalen en hou altijd voldoende afstand

Deutschland Alpen Zugspitze

Als je op een via ferrata bent, is het belangrijk dat er voldoende afstand zit tussen jou en de persoon voor je. Ga daarbij gewoon uit van de volgende regel: tussen twee fixeer­punten mag altijd maar één persoon op weg zijn. Dit is om te voorkomen dat je wordt meege­sleurd bij een val van de voorste klimmer.

Als er zich meerdere personen tege­lij­kertijd op een via ferrata bevinden, is duidelijke en verstaanbare commu­nicatie nood­za­kelijk. Vooral bij het inhalen moet je de persoon voor je duidelijk maken dat je hem of haar wilt passeren. Zo kan onnodige chaos gemak­kelijk worden vermeden.

2020_lowa_arthur-kudelka

“Als een via ferrata te druk is, is het veiliger en ook verstandiger om de klet­tersteig op een andere dag te doen.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager