Gemeenschap

Maat­schap­pelijke en culturele betrok­kenheid op nationaal en inter­na­tionaal niveau

Samen met partners en sporters zetten we ons in om maat­schap­pelijk achter­ge­stelde mensen over de hele wereld te helpen. Naast geld­do­naties doen we wat het meest voor de hand ligt: we doneren schoenen.

Met de locatie Jetzendorf is LOWA duidelijk geworteld in Beieren. Naast regionale faci­li­teiten en projecten zoals voet­bal­ver­e­niging TSV Jetzendorf, bosklimpark Jetzendorf en de plaat­selijke vluch­te­lin­genhulp stimuleert LOWA ook andere nationale en inter­na­tionale maat­schap­pelijke en culturele projecten.

 • Nepalhilfe Beingries e.V. Nepal
 • Nepalhilfe Beingries e.V. Nepal LOWA-School
 • Nepalhilfe Beingries e.V. Nepal
 • Nepalhilfe Beingries e.V. Nepal LOWA-School

Nepalhilfe Beil­ngries e.V.

 • logo-nepalhilfe

In september 2013 klopten leden van de kleine dorps­ge­meenschap Sangachok in het district Sind­hulpalchok aan bij Nepalhilfe Beil­ngries met de vraag om een nieuwe school te finan­cieren. De op een helling gebouwde, bestaande school was bouw­vallig.

Ralf Dujmovits en Gerline Kalten­brunner, al vele jaren zeer betrokken donateurs van Nepalhilfe Beil­ngries, maakten gebruik van hun contacten bij LOWA, dat een bedrag van 75.000 euro doneerde.

Op 6 november 2015 kon de nieuwe “Shree Namuna Janasewa Lower Secondary School”, in de volksmond ook wel LOWA-school genoemd, worden geopend. In januari 2019 heeft de LOWA-school ook een speelplein voor de kleinsten ingericht. Iedere schooldag krijgen 460 jongens en meisjes les in de school, die ook een nieuw ingericht compu­ter­lokaal heeft.

Daarnaast doneert LOWA in samen­werking met een groot aantal sporters al jaren schoenen aan het project.

 • CR_LOWA_Kenial e.V._Mongolei 2019

KENIAL e.V.

 • kenial_logo

KENIAL verspreidt de gedo­neerde LOWA-schoenen onder kinder­te­huizen, scholen en andere dragers in Nepal, Bhutan en andere hulp­be­hoevende landen.

Bij een van de uitdeel­acties in een kinder­tehuis in Nepal deelden Alix von Melle en Luis Stit­zinger – beiden sporters uit het LOWA PRO-team – de schoenen ter plekke uit.

Eind 2017 gaf KENIAL een kookboek uit dat de favoriete recepten bevat van een groot aantal bekende berg­sporters. Ook daarin zijn enkele sporters uit het LOWA PRO-team te vinden. De opbrengst van het kookboek gaat ging naar KENIAL.

 • img_0036

Education for all e.V.

 • efa_logo

LOWA doneert schoenen aan de door Dirk Fissmer opge­richte orga­nisatie “education for all”. De orga­nisatie heeft tot doel de opleiding en ontwik­keling van kinderen, jonge vrouwen en gehan­di­capten in Tadzji­kistan te stimuleren en zo betere toekomst­kansen voor die groepen te creëren.

 • Casa21
 • Casa21
 • Casa21

CASA 21

 • caritas_rgb_final_spationiert

Ook het CASA 21-daklo­zen­project van de Caritas-vere­niging Frankfurt wordt door LOWA met gedo­neerde schoenen onder­steund. CASA 21 orga­niseert in het kader van straat­hoekwerk uitstapjes en wande­lingen in de bergen.

Lebenshilfe Grafenau e.V.

 • logo-logo-lebenshilfe-grafenau

Sinds 2013 doneert LOWA regelmatig schoenen aan Lebenshilfe Grafenau, om eraan bij te dragen dat de patiënten en bewoners van deze zorg­in­stelling mee kunnen doen aan uitstapjes en wande­lingen.

Outdoor Against Cancer

 • oac_sw

Outdoor Against Cancer (OAC) heeft zichzelf tot doel gesteld mensen met kanker van alle leef­tijden de gunstige effecten van outdoor­ac­ti­vi­teiten en sport bij te brengen.

LOWA is actief als ambas­sadeur en onder­steuner in het OAC-part­ner­netwerk.

 • 2022_lebenshilfeingolstadt_schnuersenkelkunst-01

Lebenshilfe Ingolstadt e.V.

Met Lebenshilfe Ingolstadt hebben we in 2018 een meer bijzonder project kunnen realiseren. Patiënten en bewoners van de Lebenshilfe maakten een afbeelding van onze wandel­schoen van meer dan 200 schoen­veters die beschikbaar waren voor recycling, talloze tubes hete lijm en wat verf.