Imagefoto met de ROCKET LACING, Bilderauswahl HochzweiMedia August 2020
ROCKET LACING

Lekker doorgaan bij het klimmen. ROCKET LACING

Met de ROCKET LACING is elke actie een succes. Zowel bij het boulderen in de hal als direct op de rotsen. De zool van Vibram® XS-Grip® geeft een uitstekend gevoel voor het betreffende oppervlak en staat een directe kracht­over­brenging absoluut niet in de weg. Klim­lief­hebbers vertrouwen graag op de voor­ge­spannen en flexibele schoen, die zich haast als een sok naar de voet voegt. Ook het boven­ma­teriaal draagt daaraan bij: LOWA, de tradi­tionele Beierse fabrikant van outdoor­schoenen, gebruikt daar hoog­waardig micro­ve­zel­ma­teriaal voor. Het door­dachte veter­systeem maakt het comfort compleet – de schoen kan worden aangepast een bijna elke voeta­natomie. Maar nu snel de ROCKET LACING vast­snoeren en de wand op!

Gewicht: 510 g/paar (UK 8)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

Gebruik de ROCKET LACING voor en

 • Imagefoto met de SPARROW Ws, Bilderauswahl HochzweiMedia August 2020

  The fasci­nation of climbing

  No matter whether you are talking about an outdoor sport climbing facility or multi-pitch alpine climbs – climbing exudes an allure, everywhere and at every level of difficulty. Strength, technique, agility and balance are critical factors in deter­mining whether you can cover a route or not. Usually, a climber attempts a set climbing route on a rock face or in the climbing gym. To prevent falls, the climber is generally secured by a rope held by a climbing partner.

  2019_Jacqueline Fritz - Fotoauswahl Kletterhalle und Wandern

  “Compe­titive climbing has a very particular aura to it. I have been in the German national team for two years now. Repre­senting my country in compe­tition makes me proud and motivates me to keep improving. If you have footwear that doesn’t let you down, that makes the hard, rigorous training all the more enjoyable. That means I can put in my best possible performance during compe­tition. Climbing is a great alter­native to moun­tai­neering.”

  Jacqueline Fritz | LOWA ACTIVE Team

  • High-friction sole
   A good sole for a climbing shoe will produce a high degree of friction and and thereby perfectly mould the shoe to the surface of the rock or climbing wall.

  • Fit
   For the wearer to be able to stand on the narrowest of edges, the shoe must perfectly fit and optimally encase the foot.

  • Gene­ralist
   Routes taken in climbing often vary signi­fi­cantly. For the shoe to perfectly meet every challenge, it should be designed with a broad range of uses in mind.

 • USA, Yosemite/ Utah

  New routes, new adventures

  Boul­dering is defined as climbing close to the ground and without ropes . It can be performed on natural boulders or in climbing gyms on arti­ficial climbing walls. When boul­dering outside, a crashpad is used to prevent injuries should a climber fall. In climbing gyms, mats are perma­nently installed. Classic pieces of equipment for boul­dering include climbing shoes and a chalk bag.

  • High-friction sole
   A good sole for a climbing shoe will produce a high degree of friction and and thereby perfectly mould the shoe to the surface of the rock or climbing wall.

  • Fit
   For the wearer to be able to stand on the narrowest of edges, the shoe must perfectly fit and optimally encase the foot.

  • Gene­ralist
   Routes taken in boul­dering often vary signi­fi­cantly. For the shoe to perfectly meet every challenge, it should be designed with a broad range of uses in mind.

ROCKET LACING
2019_Jacqueline Fritz - Fotoauswahl Kletterhalle und Wandern

“Bij wedstrijden heb ik een absoluut betrouwbare en precieze schoen nodig. Met de veter­sluiting kan ik hem zoals dat wil aan mijn voet aanpassen.”

Jacqueline Fritz | LOWA ACTIVE Team

VIBRAM® XS-GRIP Jouw verbinding met de aarde

De ROCKET LACING heeft een Vibram®-zool. De Italiaanse zool­fa­brikant is al vele jaren een van de toon­aan­gevende merken op het gebied van kwali­tatief hoog­waardige zolen.

De Vibram®-zool van een beproefde rubber­sa­men­stelling voor klimmen biedt een goede combinatie van gevoel voor het oppervlak, precisie en grip.

FIT RIBBON Dat loopt als gesmeerd

De mini­ma­lis­tische veter­sluiting van de ROCKET LACING biedt een optimum aan func­ti­o­na­liteit bij een maximale gewichts­re­ductie. De twee direct ineen­geweven banden zijn makkelijk te strikken en de veter loopt optimaal. Bij de mate­ri­aalkeuze is in het bijzonder gelet op de duur­zaamheid en besten­digheid van de banden.

Voor ambitieuze bergsporters die in de hal boulderen of direct op de rotsen klimmen: met de ROCKET LACING van LOWA kan iedere klimliefhebber gewoon lekker doorgaan. Met de zool van Vibram® XS-Grip® gaat de krachtoverbrenging met deze voorgespannen en flexibele schoen precies zoals u dat wilt. Bovendien krijgt de voet ondersteuning door het doordachte vetersysteem. Hierdoor kan de pasvorm van de microvezelschoen worden aangepast aan uw eigen behoeften.

Voor ambi­tieuze berg­sporters die in de hal boulderen of direct op de rotsen klimmen: met de ROCKET LACING van LOWA kan iedere klim­lief­hebber gewoon lekker doorgaan. Met de zool van Vibram® XS-Grip® gaat de kracht­over­brenging met deze voor­ge­spannen en flexibele schoen precies zoals u dat wilt. Bovendien krijgt de voet onder­steuning door het door­dachte veter­systeem. Hierdoor kan de pasvorm van de micro­ve­zel­schoen worden aangepast aan uw eigen behoeften.

De Performance Collectie De ontwik­keling van een high-performance-lijn

Als het gaat om de ontwik­keling van alpi­ne­schoenen, vertrouwen we op de onder­steuning van de beste profes­sionele alpi­nisten in de Duits­talige landen. De ambi­tieuze berg­sporters weten precies wat belangrijk is voor extreme alpi­ne­tochten, op klet­ter­steigen en bij verre expe­dities. Het LOWA PRO Team adviseert onze speci­a­listen van de ontwik­ke­lings­af­deling, zodat die de schoen perfect kunnen afstemmen op de behoeften van de sporters. Daarbij is ook een nieuwe lijn ontstaan, die zorgt voor toppres­taties op de berg. De modellen zijn aanzienlijk spor­tiever en lichter geworden. De afgelopen jaren is door middel van tal van bijeen­komsten met sporters en teste­ve­ne­menten een aantal uitstekende LOWA-schoenen ontstaan onder de over­koe­pelende term “Performance”.

Meer …

Imagefoto met de ALPINE ICE GTX, Charmonix 2018

Corporate Respon­si­bility Traditie en innovatie sinds 1923

Corporate Respon­si­bility (CR) staat voor een duurzaam onder­ne­mings­beleid voor de kern­ac­ti­viteit, dat is verankerd in de bedrijfs­strategie van de onder­neming. CR is een wezenlijke bijdrage van de onder­neming aan een duurzame ontwik­keling op het gebied van werk, werkplek, gemeenschap, milieu en supply chain. Sociale, ecolo­gische en econo­mische aspecten worden in gelijke mate in aanmerking genomen en belang­heb­benden worden betrokken bij de stra­te­gische oriëntatie van de CR-acti­vi­teiten van de onder­neming.

Meer …

Resoling A second life for your favourite footwear

The footwear model ROCKET LACING can be resoled.

Produktionsstätte Deutschland
Voor ambitieuze bergsporters die in de hal boulderen of direct op de rotsen klimmen: met de ROCKET LACING van LOWA kan iedere klimliefhebber gewoon lekker doorgaan. Met de zool van Vibram® XS-Grip® gaat de krachtoverbrenging met deze voorgespannen en flexibele schoen precies zoals u dat wilt. Bovendien krijgt de voet ondersteuning door het doordachte vetersysteem. Hierdoor kan de pasvorm van de microvezelschoen worden aangepast aan uw eigen behoeften.

Voor ambi­tieuze berg­sporters die in de hal boulderen of direct op de rotsen klimmen: met de ROCKET LACING van LOWA kan iedere klim­lief­hebber gewoon lekker doorgaan. Met de zool van Vibram® XS-Grip® gaat de kracht­over­brenging met deze voor­ge­spannen en flexibele schoen precies zoals u dat wilt. Bovendien krijgt de voet onder­steuning door het door­dachte veter­systeem. Hierdoor kan de pasvorm van de micro­ve­zel­schoen worden aangepast aan uw eigen behoeften.

2016_Athlete testing_CoburgerHütte

“Top quality is the guarantee for genuine sustai­na­bility. Replacing soles really does make sense in that respect too.”

Ralf Dujmovits | LOWA PRO Team

Tech­nische gegevens

Naam

ROCKET LACING

Arti­kel­nummer

430128 9903

Zolen

VIBRAM® XS-GRIP

Speciale rubber­sa­men­stelling voor klim­schoenen Meer …

Beproefde rubberen Vibram®-zool van de kwali­teits­aan­bieder uit Italië.

Naar beneden gerichte voorvoet

Boven­ma­teriaal

100%
Microvezel

Microvezel is een verwer­kings­variant voor stoffen die gemaakt zijn van zeer dunne draden die zijn samen­gesteld uit garen met een dikte van maximaal 1 dtex. De microvezel wordt kunstmatig vervaardigd uit petro­chemisch of hernieuwbaar organisch materiaal. De eigen­schappen van micro­vezels komen overeen met die van het basis­ma­teriaal: ze zijn buiten­gewoon zacht en vormvast. Bovendien droogt micro­ve­zel­ma­teriaal heel snel, is het comfortabel om te dragen en heeft het ademende eigen­schappen waardoor zweet uit de stof kan ontsnappen.

Voering

100%
Ongevoerd

Functies

Speciale veter­con­structie met een minimaal gewicht en een hoge duur­zaamheid. Meer …

Gewicht

510 g/paar (UK 8)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.

Service & acces­soires

Mogelijke reparaties

LOWA-schoenen in de cate­gorieën MOUN­TAI­NEERING en TREKKING worden al in de ontwik­ke­lingsfase zo ontworpen dat ze herzoold kunnen worden. Dit verlengt de levensduur van de schoenen en levert zo een merkbare bijdrage aan de duur­zaamheid. Meer …

Naad­re­paratie

Onze schoenen worden al tijdens de ontwik­ke­lingsfase zo ontworpen dat de naden tussen de verschillende schacht­on­derdelen bestand zijn tegen belasting. Natuurlijk kunnen naden zelfs bij de grootste zorg­vul­digheid kapot gaan. In onze servi­ce­werk­plaats kunnen losge­raakte of door­ge­schuurde naden zonder probleem worden gere­pareerd. Meer …

Haak­re­paratie

Haken, lussen en oogjes zijn essentieel om allerlei soorten schoenen goed te kunnen dicht­snoeren en aantrekken. Ook bij een zorg­vuldige mate­ri­aalkeuze kunnen afzon­derlijke onderdelen breken, uitscheuren of kapot gaan. Onze servi­ce­werk­plaats kan dat allemaal in eigen beheer repareren. Meer …

Vervangende onderdelen

Of het nu gaat om nieuwe inlegzolen, een snel­sluit­systeem, nieuwe veters of andere vervangende onderdelen. Laat ons weten wat je nodig hebt voor je favoriete LOWA-schoen en wij sturen het naar je op. Meer …