Imagefoto met de R-8 GTX THERMO,
R-8 GTX THERMO

THAT SPECIAL EXTRA FOR WINTER USE. R-8 GTX THERMO

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-tech­nologie en een speciaal voor lage tempe­raturen ontworpen rubber­sa­men­stelling de nodige onder­steuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij verhoogde acti­vi­teiten. Ook met al die func­ti­o­na­liteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Gewicht: 1380 g/paar (UK 8) • Alle tech­nische gegevens weergeven …

Gebruik de R-8 GTX THERMO voor , en

 • pixabay_australia-81503

  Turns every landing into a pleasure.

  Para­chuting involves a range of different jumps from aero­planes to introduce troops to areas of operation. Such missions can involve jumps made at low altitudes with round para­chutes that open auto­ma­tically or military freefalls with parafoils and occa­si­onally heavy rucksacks. Para­chuting places some special demands on footwear worn during such missions. Important features include closed hooks to prevent the hooks from becoming caught in suspension lines, good heel cushioning and a stable upper to prevent injuries during landing.

  • Stable upper
   The stable upper design provides stability during landings.

  • Closed hooks
   The closed hooks prevent them from becoming acci­dentally caught in parts of the parachute.

  • Good heel cushioning
   Good heel cushioning reduces stress during landings.

 • pixabay_humvee-2552749

  The right comrade in every situation.

  Patrols cover a limited area. They are used to conduct explo­ration, recon­naissance or security missions. The location and length of such missions vary tremen­dously, a fact that places tremendous demands on mission equipment, parti­cularly the footwear. Chal­lenging terrain (like the Hindu Kush mountain range in Afgha­nistan), frequent kneeling as well as good mobility and respon­si­veness require tough, but lightweight boots that offer moderate sole rigidity and provide solid support to the ligaments and tendons.

  • Stable upper
   The stable upper provides the support required during abrupt movements.

  • Moderate sole rigidity
   The boot’s moderate sole rigidity supports the foot without hindering movement.

  • Comfortable
   The snug boot remains comfortable even when it is worn for an extended amount of time.

 • pixabay_bundeswehr-4776124

  Don’t get cold.

  Winter warfare is a military assignment carried out in very cold weather, frequently in combi­nation with snow and ice. The objective of a winter mission is explo­ration, recon­naissance, security or combat in winter conditions and at times on very demanding terrain covered by (deep) snow and ice produced during this season of the year. To meet these special demands, a boot needs to be well-insulated and have a grippy sole that has been designed with these conditions in mind. Waterproof features prevent the constant pene­tration of moisture and thus the devel­opment of cold bridges in the boot.

  • Insu­lation
   The insu­lation creates a pleasant foot climate even on cold days.

  • Grip on snow and ice
   The good grip on snow and ice provides the support needed to handle adverse weather conditions.

  • Waterproof and breathable
   The waterproof and breathable qualities of the lining create a conti­nuously balanced foot climate.

R-8 GTX THERMO

VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II Voor de perfecte indruk in de winter

Het model R-8 GTX THERMO is uitgerust met een Vibram® Arctic Grip-zool. Hierbij gaat het om een ultra­moderne zool­tech­nologie. De zool is gemaakt van een speciale rubber­sa­men­stelling, die is gericht op hoge pres­taties en kwaliteit. Het concept van de zool is gericht op een goede grip op besneeuwde opper­vlakken.

De grote profiel­noppen, hun plaatsing en de Vibram®-rubber­sa­men­stelling zijn door­slag­gevende factoren die de VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® zo geschikt maken voor winterse omstan­digheden. Hij heeft alles wat nodig is. Hiervoor zijn modellen met deze zool voorzien van een direct aangegoten tussenzool van LOWA DynaPU®.

VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II

GORE-TEX Performance Comfort Footwear Guaranteed weather protection – even during fickle conditions.

Guaranteed weather protection even during fickle conditions: The R-8 GTX THERMO is equipped with a GORE-TEX performance comfort footwear membrane. The inno­vative tech­nology delivers optimal waterproof protection and breat­ha­bility.

 • Perma­nently waterproof
  The membrane provides reliable waterproof protection. No matter what sort of activity you may be planning, you can count on GORE-TEX tech­nology to keep your feet pleasantly dry.

 • High breat­ha­bility
  Designed with optimal breat­ha­bility in mind, GORE-TEX shoes are a pleasure to wear even during intense acti­vities and fluc­tuating tempe­ratures. Water cannot penetrate the footwear, and moisture produced inside the shoe escapes through billions of pores in the GORE-TEX membrane.

 • Windproof
  The GORE-TEX membrane dependably fights off the wind and the weather. As a result, you can head off on a tour no matter what the weather is like.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-technologie en een speciaal voor lage temperaturen ontworpen rubbersamenstelling de nodige ondersteuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij verhoogde activiteiten. Ook met al die functionaliteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-tech­nologie en een speciaal voor lage tempe­raturen ontworpen rubber­sa­men­stelling de nodige onder­steuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij verhoogde acti­vi­teiten. Ook met al die func­ti­o­na­liteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Corporate Respon­si­bility Traditie en innovatie sinds 1923

Corporate Respon­si­bility (CR) staat voor een duurzaam onder­ne­mings­beleid voor de kern­ac­ti­viteit, dat is verankerd in de bedrijfs­strategie van de onder­neming. CR is een wezenlijke bijdrage van de onder­neming aan een duurzame ontwik­keling op het gebied van werk, werkplek, gemeenschap, milieu en supply chain. Sociale, ecolo­gische en econo­mische aspecten worden in gelijke mate in aanmerking genomen en belang­heb­benden worden betrokken bij de stra­te­gische oriëntatie van de CR-acti­vi­teiten van de onder­neming.

Meer …

SINGLE INJECTION De verbinding van zool en schacht

De R-8 GTX THERMO is een schoen waarvan de buitenzool direct aan de schoen wordt gegoten. Deze produc­tie­methode zorgt voor een zeer nauw­keurige en zeer sterke verbinding tussen zool en schacht.

 • Lichtheid
  Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van de kunststof poly­urethaan. Dit is een zeer licht schuim.

 • Demping
  De kunststof poly­urethaan is een schuim dat zeer goede dempings­ei­gen­schappen heeft. Ook al worden de miljoenen kleine belletjes vaak samen­geperst, ze behouden hun vorm en springen terug naar hun oorspron­kelijke staat. Dat zorgt voor een goed rebound­effect.

 • Veel­zijdige ontwerp­mo­ge­lijkheden
  Door het directe aangieten kan de zool in totaal verschillende variaties worden ontworpen. De veel­zijdige eigen­schappen van de gebruikte mate­rialen zorgen dat de toepas­sings­mo­ge­lijkheden van de schoenen zeer uiteen­lopend zijn.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-technologie en een speciaal voor lage temperaturen ontworpen rubbersamenstelling de nodige ondersteuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij verhoogde activiteiten. Ook met al die functionaliteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-tech­nologie en een speciaal voor lage tempe­raturen ontworpen rubber­sa­men­stelling de nodige onder­steuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij verhoogde acti­vi­teiten. Ook met al die func­ti­o­na­liteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

SUPPORT FRAME Comfortabel omlijst

Bij het model R-8 GTX THERMO zorgt de middenzool in de vorm van het LOWA MONOWRAP®-frame voor optimaal comfort. Het gaat daarbij om een drie­di­men­sionaal ontwerp van de tussenzool, die in 1995 door LOWA is ontwikkeld. Met dit frame wordt de voet comfortabel omvat en onder­steund op onef­fenheden in de ondergrond. Bij schoenen met een SUPPORT FRAME is de zool­con­structie bovendien licht verhoogd.

 • Goede geleiding van de voet
  Door het drie­di­men­sionale ontwerp van het frame is de voet optimaal ingebed in de schoen.

 • Verhoging van het comfort
  De speciale constructie van de middenzool zorgt voor een comfor­tabele stand in de schoen. De voet wordt aangenaam omsloten door het drie­di­men­sionale frame.

 • Lichtheid
  Het LOWA MONOWRAP®-frame is gemaakt van de kunststof poly­urethaan. Dit is een zeer licht materiaal.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-technologie en een speciaal voor lage temperaturen ontworpen rubbersamenstelling de nodige ondersteuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij verhoogde activiteiten. Ook met al die functionaliteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-tech­nologie en een speciaal voor lage tempe­raturen ontworpen rubber­sa­men­stelling de nodige onder­steuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij verhoogde acti­vi­teiten. Ook met al die func­ti­o­na­liteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

TWO ZONE LACING Zodat de schoen goed past

Dankzij de uit twee delen bestaande veter­sluiting hebben de voorvoet en de schacht bij de R-8 GTX THERMO afzon­derlijk verstelbare veterdelen. Hierdoor kan de schoen indi­vidueel worden aangepast aan de anatomie van de voet en op verschillende manieren worden geveterd voor bergop en bergaf lopen.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-technologie en een speciaal voor lage temperaturen ontworpen rubbersamenstelling de nodige ondersteuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij verhoogde activiteiten. Ook met al die functionaliteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-tech­nologie en een speciaal voor lage tempe­raturen ontworpen rubber­sa­men­stelling de nodige onder­steuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij verhoogde acti­vi­teiten. Ook met al die func­ti­o­na­liteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

MINIMAL SEAMS Weinig naden voor veel comfort

Naden en over­lap­pingen van het materiaal worden bij de R-8 GTX THERMO vermeden door het gebruik van schachtdelen met een groot oppervlak. Daardoor worden mogelijke druk­punten verminderd, wat een positief effect heeft op het draag­comfort.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-technologie en een speciaal voor lage temperaturen ontworpen rubbersamenstelling de nodige ondersteuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij verhoogde activiteiten. Ook met al die functionaliteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Als de elementen zich in de winter van hun ruwe kant laten zien, is het tijd voor de R-8 GTX THERMO. Het warme wintermodel is ontworpen voor gebruik in winters en ongebaand terrein en voelt juist op koele winterdagen echt comfortabel aan. De voering met Primaloft® 400-materiaal houdt de voeten warm, terwijl de buitenzool met Vibram® Arctic Grip-tech­nologie en een speciaal voor lage tempe­raturen ontworpen rubber­sa­men­stelling de nodige onder­steuning biedt. Het GORE-TEX-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij verhoogde acti­vi­teiten. Ook met al die func­ti­o­na­liteit blijft de R-8 GTX THERMO licht in gewicht en overtuigt hij met een uitstekend comfort.

Tech­nische gegevens

Naam

R-8 GTX THERMO

Arti­kel­nummer

310675 0999

Zolen

VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II

The profile for winter conditions. Meer …

Vibram®-zool met nieuw ontwikkelde poly­meer­sa­men­stelling, die gericht is op een goede grip op besneeuwde opper­vlakken.

Tussenzolen

100%
Poly­urethaan (PU)

Poly­urethaan (PU) is een zachte kunststof die zeer goede dempings­ei­gen­schappen heeft en daarom vooral in tussenzolen wordt gebruikt. Het PU-gehalte maakt de zolen licht en flexibel.

Inlegzolen

Ca 5%
Alumi­ni­umfolie

Alumi­ni­umfolie is de naam die wordt gegeven aan een dun folie dat wordt gemaakt door het uitgangs­ma­teriaal aluminium te walsen. Het lucht­dichte alumi­ni­umfolie wordt bij inlegzolen meestal gebruikt als isola­tielaag, die tegen de kou van onderaf werkt en de warmte in de schoen vasthoudt.

Ca 10%
Geper­foreerd poly­e­thyleen

Ons geper­fo­reerde poly­e­thyleen heeft een structuur die een hogere licht­cir­culatie mogelijk maakt.

Ca 50%
Poly­e­thyleen

Poly­e­thyleen is een semi-kris­tallijne en apolaire ther­moplast die wereldwijd veruit de meest gebruikte kunststof is. Poly­e­thyleen wordt onder andere gebruikt als bestanddeel van synthe­tische vezel­mengsels in inlegzolen, waar het vooral dient om comfort te bieden en de voet van de grond te isoleren.

Ca 35%
Vlies

Vlie­seline, ook wel vlies genoemd, is een structuur van vezels met een beperkte lengte, door­lopende vezels of gesneden garens. Als onderdeel/deklaag van voet­bedden slaat de vlieslaag de warmte van de voet op, wat zorgt voor een aangenaam voet­gevoel, ook bij lage tempe­raturen.

Boven­ma­teriaal

100%
Volnerfleer

Gladde leer­soorten zijn volner­fleer­soorten en hebben de beste leer­kwa­liteit. Ze bestaan uit verschillende soorten leer, met de nerfzijde naar buiten gericht, ongeacht de dikte van de natuurlijke nerf van het dier. Het leer kan glad, gestruc­tureerd, generfd, verhard of gekrompen zijn. Volnerfleer heeft open poriën en heeft daarom een lange levensduur als het goed wordt verzorgd.

Voering­ma­teriaal

100%
GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Shoes equipped with a GORE-TEX performance comfort footwear membrane are perma­nently waterproof and are perfect for fluc­tuating tempe­ratures. Meer …

Functies

Een speciale frame­con­structie met de naam LOWA MONOWRAP®, die voor stabi­liteit zorgt. Meer …

De voorvoet en de schacht kunnen afzon­derlijk stevig worden vast­geregen. Meer …

Vermijden van onnodige naden om druk­punten te verminderen. Meer …

De uit één laag bestaande tussenzool wordt direct aan de schoen gegoten. Meer …

Schoen­stijfheid

De schoen heeft een gemiddelde buigstijfheid.

Construc­tie­methode

Injected method

To create optimal cushioning and the very best comfort, the soles of LOWA multi­func­tional shoes are directly injected. The complex injection process attaches the slip-lasted upper directly to the sole. This method creates shoes that offer optimal cushioning and are parti­cularly lightweight.

Bovenste hoogte

Bovenste hoog­te­meting volgens DIN EN ISO 20347:2012: 195 mm
Bovenste hoogte buiten: 205 mm
Bovenste hoogte binnen: 165 mm
Ontwerp volgens DIN EN ISO 20347:2012: C (Laars Middelhoog)

Gewicht

1380 g/paar (UK 8)

Service & acces­soires

Mogelijke reparaties

Nieuwe hakken

De hak kan worden vernieuwd op schoenen uit de cate­gorieën ALL TERRAIN CLASSIC en ALL TERRAIN SPORT. Als het snel moet gebeuren, bieden wij dit ook als expres­service. Meer …

Naad­re­paratie

Onze schoenen worden al tijdens de ontwik­ke­lingsfase zo ontworpen dat de naden tussen de verschillende schacht­on­derdelen bestand zijn tegen belasting. Natuurlijk kunnen naden zelfs bij de grootste zorg­vul­digheid kapot gaan. In onze servi­ce­werk­plaats kunnen losge­raakte of door­ge­schuurde naden zonder probleem worden gere­pareerd. Meer …

Reparatie van de hiel­voering

De hiel­voering is een van de meest belaste plekken van een schoen. Natuurlijk kunnen ook bij hoog­waardige mate­rialen schuur­plekken en slijtage optreden. In onze servi­ce­werk­plaats kan de hiel­voering van leren- en GORE-TEX-schoenen zonder problemen worden gere­pareerd. Meer …

Haak­re­paratie

Haken, lussen en oogjes zijn essentieel om allerlei soorten schoenen goed te kunnen dicht­snoeren en aantrekken. Ook bij een zorg­vuldige mate­ri­aalkeuze kunnen afzon­derlijke onderdelen breken, uitscheuren of kapot gaan. Onze servi­ce­werk­plaats kan dat allemaal in eigen beheer repareren. Meer …

Rand­re­paratie

Rand­re­pa­raties vergen veel handwerk, kennis en een grote zorg­vul­digheid. Eerst wordt het nieuwe randstuk met de hand op maat gesneden en aan de schacht genaaid. In een tweede stap wordt de versleten stof wegge­sneden en vervangen door het nieuwe stuk. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de nood­za­kelijke verlij­mingen en naden voldoen aan de LOWA-standaard en dat er nergens iets drukt bij de schacht­af­werking. Meer …

Vervangende onderdelen

Of het nu gaat om nieuwe inlegzolen, een snel­sluit­systeem, nieuwe veters of andere vervangende onderdelen. Laat ons weten wat je nodig hebt voor je favoriete LOWA-schoen en wij sturen het naar je op. Meer …

Acces­soires

Sokken