pixabay_soldier-4763673
Z-11S GTX Ws

Z-11S GTX Ws

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabi­liteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale onder­steuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk gepro­fileerd voor een uitstekende grip op verschillende onder­gronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij inspannende acti­vi­teiten.

Gewicht: 1265 g/paar (UK 5)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

Gebruik de Z-11S GTX Ws voor

 • Imagefoto met de ZEPHYR GTX MID TF, LOWA USA Military Police Shooting

  Your ideal partner.

  Special missions are law enfor­cement operations conducted by tactical units on variable terrain for the purpose of fighting terrorism, rescuing hostages and enforcing arrest warrants. Footwear worn during special missions has particular features that enable it to meet the variable requi­rements of such operations in the best-possible way. These critical features include high agility created by moderate upper and sole rigidity, multi­di­rec­tional soles for fast changes of direction and low weight for fast-paced missions.

  • High agility
   The boot’s upper and sole stiffness do not limit the user and have been optimised for fast movements.

  • Multi­di­rec­tional sole
   The multi­di­rec­tional sole provides the foot with the support it needs during fast movements without limiting manoeu­vra­bility.

  • Lightweight
   The lightweight design signi­fi­cantly increases the foot­wear’s dynamics.

Z-11S GTX Ws

LOWA® CROSS DUTY Buitenzool met geop­ti­ma­li­seerde rubber­sa­men­stelling

De Z-11S GTX Ws is voorzien van een LOWA RUBBER OUTSOLE. Dit is een door LOWA ontwikkelde rubberen buitenzool met een toepas­sings­spe­cifiek loop­vlak­patroon van een geop­ti­ma­li­seerde rubber­sa­men­stelling. Het voordeel van een rubberen buitenzool ligt in de goede grip.

Optimised for fast-roping missions, the LOWA® CROSS DUTY is designed for both paved and unpaved terrain. It provides solid grip on a range of different surfaces with the help of its special profile design.

LOWA® CROSS DUTY

GORE-TEX Performance Comfort Footwear Guaranteed weather protection – even during fickle conditions.

Guaranteed weather protection even during fickle conditions: The Z-11S GTX Ws is equipped with a GORE-TEX performance comfort footwear membrane. The inno­vative tech­nology delivers optimal waterproof protection and breat­ha­bility.

 • Perma­nently waterproof
  The membrane provides reliable waterproof protection. No matter what sort of activity you may be planning, you can count on GORE-TEX tech­nology to keep your feet pleasantly dry.

 • High breat­ha­bility
  Designed with optimal breat­ha­bility in mind, GORE-TEX shoes are a pleasure to wear even during intense acti­vities and fluc­tuating tempe­ratures. Water cannot penetrate the footwear, and moisture produced inside the shoe escapes through billions of pores in the GORE-TEX membrane.

 • Windproof
  The GORE-TEX membrane dependably fights off the wind and the weather. As a result, you can head off on a tour no matter what the weather is like.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabiliteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale ondersteuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk geprofileerd voor een uitstekende grip op verschillende ondergronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij inspannende activiteiten.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabi­liteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale onder­steuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk gepro­fileerd voor een uitstekende grip op verschillende onder­gronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij inspannende acti­vi­teiten.

Corporate Respon­si­bility Traditie en innovatie sinds 1923

Corporate Respon­si­bility (CR) staat voor een duurzaam onder­ne­mings­beleid voor de kern­ac­ti­viteit, dat is verankerd in de bedrijfs­strategie van de onder­neming. CR is een wezenlijke bijdrage van de onder­neming aan een duurzame ontwik­keling op het gebied van werk, werkplek, gemeenschap, milieu en supply chain. Sociale, ecolo­gische en econo­mische aspecten worden in gelijke mate in aanmerking genomen en belang­heb­benden worden betrokken bij de stra­te­gische oriëntatie van de CR-acti­vi­teiten van de onder­neming.

Meer …

STABILITY FRAME Comfortabel omlijst

Bij het model Z-11S GTX Ws zorgt de middenzool in de vorm van het LOWA MONOWRAP®-frame voor optimaal comfort. Het gaat daarbij om een drie­di­men­sionaal ontwerp van de tussenzool, die in 1995 door LOWA is ontwikkeld. Met dit frame wordt de voet comfortabel omvat en onder­steund op onef­fenheden in de ondergrond. Bij schoenen met een STABILITY FRAME is de zool­con­structie bovendien ver verhoogd.

 • Goede geleiding van de voet
  Door het drie­di­men­sionale ontwerp van het frame is de voet optimaal ingebed in de schoen.

 • Verhoging van het comfort
  De speciale constructie van de middenzool zorgt voor een comfor­tabele stand in de schoen. De voet wordt aangenaam omsloten door het drie­di­men­sionale frame.

 • Lichtheid
  Het LOWA MONOWRAP®-frame is gemaakt van de kunststof poly­urethaan. Dit is een zeer licht materiaal.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabiliteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale ondersteuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk geprofileerd voor een uitstekende grip op verschillende ondergronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij inspannende activiteiten.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabi­liteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale onder­steuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk gepro­fileerd voor een uitstekende grip op verschillende onder­gronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij inspannende acti­vi­teiten.

WOMEN LAST Aangepast aan de anatomie van vrou­wen­voeten

Om een optimale pasvorm te garanderen, wordt de leest bij de Z-11S GTX Ws speciaal aan de vrou­welijke anatomie aangepast. De leest is er in belangrijke mate voor verant­woor­delijk dat de schoen goed zit. Omdat de vrou­wenvoet een kleiner volume heeft, worden bijvoorbeeld de wreef­hoogte en de omvang bij de bal van de voet aangepast.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabiliteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale ondersteuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk geprofileerd voor een uitstekende grip op verschillende ondergronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij inspannende activiteiten.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabi­liteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale onder­steuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk gepro­fileerd voor een uitstekende grip op verschillende onder­gronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij inspannende acti­vi­teiten.

DOUBLE INJECTION Schacht en zool vormen een eenheid

Voor effectieve demping en een hoog draag­comfort wordt bij de Z-11S GTX Ws de zool van de schoen via een technisch complex giet­proces verbonden met de schacht. Daarbij wordt de boven­schoen in een speciaal vervaardigde gietvorm geplaatst. Hierin wordt vervolgens in verschillende lagen een PU-schuim aange­bracht. Zo ontstaat de zool, die direct aansluit op de schacht en daarmee een eenheid vormt.

 • Lichtheid
  Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van de kunststof poly­urethaan. Dit is een zeer licht schuim.

 • Demping
  De kunststof poly­urethaan is een schuim dat zeer goede dempings­ei­gen­schappen heeft. Ook al worden de miljoenen kleine belletjes vaak samen­geperst, ze behouden hun vorm en springen terug naar hun oorspron­kelijke staat. Dat zorgt voor een goed rebound­effect.

 • Veel­zijdige ontwerp­mo­ge­lijkheden
  Door het directe aangieten kan de zool in totaal verschillende variaties worden ontworpen. De veel­zijdige eigen­schappen van de gebruikte mate­rialen zorgen dat de toepas­sings­mo­ge­lijkheden van de schoenen zeer uiteen­lopend zijn.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabiliteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale ondersteuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk geprofileerd voor een uitstekende grip op verschillende ondergronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voetklimaat, ook bij inspannende activiteiten.

Met de Z-11S GTX®Ws biedt LOWA een robuuste jachtlaars die overtuigt door goede stabi­liteit en een laag gewicht. Deze is perfect afgestemd op het gebruik op ongebaand terrein. De extra hoge schacht van slijtvast suède biedt daarbij optimale onder­steuning en bescherming. De rubberen buitenzool is sterk gepro­fileerd voor een uitstekende grip op verschillende onder­gronden en het GORE-TEX®-membraan zorgt voor een optimaal voet­klimaat, ook bij inspannende acti­vi­teiten.

Tech­nische gegevens

Naam

Z-11S GTX Ws

Arti­kel­nummer

320665 0493

Zolen

LOWA® CROSS DUTY

The fast-roping specialist. Meer …

Een door LOWA ontworpen buitenzool met een geop­ti­ma­li­seerde rubber­sa­men­stelling voor een goede grip.

Tussenzolen

100%
Poly­urethaan (PU)

Poly­urethaan (PU) is een zachte kunststof die zeer goede dempings­ei­gen­schappen heeft en daarom vooral in tussenzolen wordt gebruikt. Het PU-gehalte maakt de zolen licht en flexibel.

Inlegzolen

Ca 10%
Textiel

Onze natuurlijke en synthe­tische textiel­soorten maken dankzij hun toepas­sings­spe­cifieke eigen­schappen een optimale warmte- en vocht­re­gu­lering mogelijk. Ze zijn door hun structuur lekker soepel, waardoor onze producten heel comfortabel zitten.

Ca 20%
Vilt

Vilt is een textiel­weefsel dat is samen­gesteld uit een onge­ordende vezels die moeilijk te scheiden zijn. Het textiel­weefsel heeft een hoge elas­ti­citeit en een groot isola­tie­vermogen, zodat het in schoenen vooral wordt gebruikt als bestanddeel van inlegzolen en als isolerende schei­dingslaag.

Ca 70%
Poly­e­thyleen

Poly­e­thyleen is een semi-kris­tallijne en apolaire ther­moplast die wereldwijd veruit de meest gebruikte kunststof is. Poly­e­thyleen wordt onder andere gebruikt als bestanddeel van synthe­tische vezel­mengsels in inlegzolen, waar het vooral dient om comfort te bieden en de voet van de grond te isoleren.

Boven­ma­teriaal

100%
Suède

Suède is de onderkant van de huid en wordt gekenmerkt door een losse vezel­structuur, die zorgt voor een fluweel­achtig oppervlak en een lichte vleug. Door de ruwe textuur heeft suède open poriën en is het bijzonder resistent. Afhan­kelijk van de gewenste look kan suède onbe­handeld blijven of worden geolied of gewaxt.

Voering­ma­teriaal

100%
GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Shoes equipped with a GORE-TEX performance comfort footwear membrane are perma­nently waterproof and are perfect for fluc­tuating tempe­ratures. Meer …

Functies

Een speciale frame­con­structie met de naam LOWA MONOWRAP®, die voor extra stabi­liteit zorgt. Meer …

Speciaal aan de anatomie van vrou­wen­voeten aangepaste leesten. Meer …

De uit twee lagen bestaande tussenzool wordt direct aan de schoen gegoten. De lagen hebben op elkaar afge­stemde hard­heids­graden, om zo het best mogelijke draag­comfort te bereiken. Meer …

Schoen­stijfheid

De schoen heeft een gemiddelde buigstijfheid.

Construc­tie­methode

Injected method

To create optimal cushioning and the very best comfort, the soles of LOWA multi­func­tional shoes are directly injected. The complex injection process attaches the slip-lasted upper directly to the sole. This method creates shoes that offer optimal cushioning and are parti­cularly lightweight.

Gewicht

1265 g/paar (UK 5)