Voor­be­reiding op de acti­viteit Plezierig wandelen in plaats van een gefor­ceerde mars

Photo copyright Max Seigal, www.maxwilderness.com

Om te voorkomen dat een geplande wintertocht een gefor­ceerde mars wordt, moeten enkele aanwij­zingen worden gevolgd en moeten bepaalde compro­missen worden geac­cepteerd. Bij het plannen van tochten in de winter gelden een paar bijzon­derheden: Ten eerste maken de besneeuwde paden de kilo­meters en hoog­te­meters veel zwaarder dan in de zomer. Bovendien maken sneeuw en ijs van sommige bekende bospaden een gevaarlijke glijbaan. De vroege zons­on­dergang – vaak is het om 16.00 uur al behoorlijk donker – doet ook de tijd­buffer smelten die je hebt voor eventuele verkeerde afslagen en omwegen. Het aantal kilo­meters van de tocht moet daarom enerzijds worden aangepast aan de plaat­selijke omstan­digheden, en anderzijds aan de eigen conditie, en moet aanzienlijk worden beperkt. Wees echt eerlijk tegen jezelf! Het is beter om bij je eerste tocht sneller dan gepland aan te komen, want dan kun je voor de volgende keer meer inplannen. Een goed uitgangspunt voor alle beginners in de winter is om ongeveer de helft van de in de zomer afgelegde afstand in te plannen.