Let op je voeding kies voor biolo­gische levens­middelen

aaron-blanco-tejedor-cnpyalgzhmo-unsplash

Biolo­gische producten kopen voor de biodi­ver­siteit? Precies! Hoe eenvoudig het ook klinkt, het is een heel effectief middel om iets te doen voor de biodi­ver­siteit en het behoud van onze bodems. Biolo­gische landbouw wordt vooral gekenmerkt door een rustigere teelt, minder bestrij­dings­middelen, meer braakland en het behoud van natuurlijke cycli. Daardoor komen er op biologisch bewerkte grond beduidend meer soorten voor dan op verge­lijkbare conven­tionele grond. Bovendien wordt in een gezonde bodem CO2 opge­slagen. Het klimaat wordt dus ook beter beschermd.

Natuurlijk zijn biolo­gische producten wat duurder. Maar meestal is de prijs te recht­vaardigen. Vooral bij groente en fruit is het prijs­verschil vaak helemaal niet zo groot. Bij vlees is de prijs natuurlijk aanzienlijk hoger. Maar misschien kun je iets minder gebruiken, zodat je genoeg geld hebt voor de biolo­gische variant.

In het algemeen geldt dus voor de bood­schappen: hoe vaker biologisch, hoe regi­onaler en hoe hoger het keurmerk (Demeter, Eko, Nature & More enz.), hoe beter voor de biodi­ver­siteit.