Athleten Workshop in Jetzendorf

Productontwikkeling

Pasvorm en kwaliteit

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design en tech­nische innovatie. Een essentieel ecologisch voordeel is de lange levensduur van de producten.

Iedere stap in de product­ont­wik­keling wordt onder­steund door de betrok­kenheid van competente mede­werkers en de wens om een perfecte schoen te vervaardigen. En ook bij de service rondom de producten wordt rekening gehouden met die wens.

De verplichting om de beste pres­taties te realiseren voor de hoogste product­kwa­liteit leidt tot het principe van compro­misloze kwaliteit. LOWA-producten zijn niet alleen een garantie voor optimaal comfort, maar meteen ook een veilig­heids­factor. Absolute precisie bij de ontwik­keling en vervaar­diging zijn bepalend voor een goede grip en de best mogelijke func­ti­o­na­liteit in elk toepas­sings­gebied.

Imagefoto met de ICE COMP IP GTX®, Eiskletterevent Kom Saigurn

“Onze richtlijn voor product­ont­wik­keling is duidelijk gede­fi­nieerd: We willen onze klanten outdoor­schoenen van hoge kwaliteit bieden met een perfecte pasvorm, een hoge func­ti­o­na­liteit en een modern design.”

Alexander Nicolai | LOWA CEO

  • Gietl Kaiser Klettern Lowa Athleten Meeting Papert lowa
  • Athleten Workshop in Jetzendorf

Atleten als partners

Als specialist in outdoor-schoenen weet LOWA precies hoe groot de aantrek­kings­kracht van de bergen en de natuur is en welke avonturen daar wachten. Of het nu gaat om profes­sionele alpi­nisten, berg­sporters of globe­trotters – ze hebben allemaal dezelfde passie: buiten zijn.

En het is precies die passie die LOWA al meer dan 90 jaar inspireert om altijd nieuwe en betere schoenen te maken, die wat betreft comfort, pasvorm en veiligheid niets te wensen over laten. Tenslotte wil LOWA voor alle outdoor-sporters de best mogelijke ervaring mogelijk maken. Daarom opti­ma­liseert het bedrijf zijn schoenen voort­durend – zowel technisch als optisch.

Athletenmeeting 2019 Ulligunde

“De LOWA-sporters zijn belangrijke ambas­sadeurs van ons merk. Ze nemen ons mee naar de meest afgelegen uithoeken van de wereld en testen onze schoenen onder de meest extreme omstan­digheden. Daarnaast zijn ze ook belangrijke partners bij de ontwik­keling van onze schoenen.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager

Om ervoor te zorgen dat de functies van de schonen ook precies aansluiten op de desbe­treffende avon­turiers, vertrouwt LOWA op de erva­ringen en meningen van de beste alpi­nisten in de Duits­talige en inter­na­tionale wereld. Ze fungeren als experts, weten perfect de weg in de bergen en weten precies waarover ze het hebben. Bij al hun avonturen testen ze de schoenen intensief op uiteen­lopend terrein – van klimmen over ijs en rotsen tot aan expe­dities. Iedere klei­nigheid die ze opvalt, is belangrijk voor de toekomstige ontwik­keling.

LOWA betrekt de sporters recht­streeks bij het ontwik­ke­lings­proces. Dat daarbij niet alles verwe­zenlijkt kan worden, is voor iedereen duidelijk. Tenslotte hebben ook schoenen een bepaalde constructie, waarvan maar in een bepaalde mate van kan worden afgeweken. Hieruit ontstond uitein­delijk het idee van een PRO-lijn waaraan de sporters intensief meewerken en waarbij vooral rekening wordt gehouden met de meest voor­komende wens van de sporters: lichtere schoenen. De gewenste besparing op gewicht is terug te zien bij alle nieuwe modellen. Maar ook de dunnere zool is een innovatie waarvan meerdere schoenen profiteren.