Imagefoto met de SPARROW Ws, Bildupdate HochzweiMedia Quartal 4 2019

Steeds meer vrou­welijke sporters worden gefas­cineerd en aange­trokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klim­schoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anato­mische eisen van vrou­wen­voeten. De perfor­man­ce­schoen kan eenvoudig en indi­vidueel worden aangepast via drie tegen­gesteld lopende klit­ten­banden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte licht­gewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnen­voering.

Gewicht: 520 g/paar (UK 5)
Alle tech­nische gegevens weergeven …

Gebruik de SPARROW Ws voor en

 • Imagefoto met de SPARROW Ws, Bildupdate HochzweiMedia Quartal 4 2019

  Waarom willen we daar naar boven?

  Of het nu in de sport­klimtuin is of bij een alpine route met meerdere touw­lengtes, klimmen heeft altijd en op elk moei­lijk­heids­niveau zijn aantrek­kings­kracht. Of je een route kunt bedwingen, wordt bepaald door kracht, techniek, behen­digheid en evenwicht. Meestal worden op de rots of in de hal bepaalde klim­routes beklommen. Gewoonlijk wordt de klimmer door zijn klim­partner met een touw gezekerd tegen vallen.

  2019_Jacqueline Fritz - Fotoauswahl Kletterhalle und Wandern

  “Wedstrijd­klimmen heeft een heel bijzondere sfeer. Ik zit nu al twee jaar in het Duitse nationale team. Ik ben er trots op dat ik mijn land mag verte­gen­woordigen bij wedstrijden en het stimuleert me om steeds beter te worden. Als je dan een schoen hebt die je niet in de steek laat, wordt het harde en voort­durende trainen alleen maar leuker. Zo kan ik bij de wedstrijden mijn best mogelijke pres­taties laten zien. Klimmen is een mooie afwis­seling van berg­be­klimmen.”

  Jacqueline Fritz | LOWA ACTIVE Team

  • Zool met hoge wrijving
   Een goede zool voor klim­schoenen zorgt voor een hoge wrijving, waardoor de schoen een perfecte grip heeft op het oppervlak van de rots of klimwand.

  • Pasvorm
   Om ook op de kleinste randjes te kunnen staan, moet de schoen perfect aan de voet zitten en de voet optimaal omsluiten.

  • Gene­ralist
   Klim­routes verschillen vaak totaal van elkaar. Om ervoor te zorgen dat de schoen perfect gewapend is voor elke uitdaging, moet hij zijn ontworpen voor zeer uiteen­lopende toepas­singen.

 • USA, Yosemite/ Utah

  Waar leidt je route naartoe?

  Onder boulderen wordt klimmen zonder klimtouw op spring­hoogte verstaan. Dit kan zowel op natuurlijke rotsen als op kunst­matige klim­wanden in een hal. Op de rots dient een crashpad ter bescherming tegen verwon­dingen bij een val, terwijl in de hal vaste matten zijn geïn­stalleerd. Tot de klassieke uitrusting behoren ook klim­schoenen en een chalkbag.

  • Zool met hoge wrijving
   Een goede zool voor klim­schoenen zorgt voor een hoge wrijving, waardoor de schoen een perfecte grip heeft op het oppervlak van de rots of klimwand.

  • Pasvorm
   Om ook op de kleinste randjes te kunnen staan, moet de schoen perfect aan de voet zitten en de voet optimaal omsluiten.

  • Gene­ralist
   Boul­der­routes verschillen vaak totaal van elkaar. Om ervoor te zorgen dat de schoen perfect gewapend is voor elke uitdaging, moet hij zijn ontworpen voor zeer uiteen­lopende toepas­singen.

SPARROW Ws
Imagefoto met de SPARROW Ws, Klettertour Alix von Melle September 2019

“Een precieze maar comfor­tabele klim­schoen die mijn trouwe metgezel is op lange berg­be­klim­mingen over de hele wereld.”

Alix von Melle | LOWA PRO Team

VIBRAM XS-GRIP Voor de kleinste randjes

De SPARROW Ws heeft een downturn. Dit is een licht naar beneden gericht voor­voet­ge­deelte dat ervoor zorgt dat de klimmer kleine randjes met de tenen kan “vast­grijpen”.

De Vibram-zool van een beproefde rubber­sa­men­stelling voor klimmen biedt een goede combinatie van gevoel voor het oppervlak, precisie en grip.

WOMEN LAST Aangepast aan de anatomie van vrou­wen­voeten

Om een optimale pasvorm te garanderen, wordt de leest bij de SPARROW Ws speciaal aan de vrou­welijke anatomie aangepast. De leest is er in belangrijke mate voor verant­woor­delijk dat de schoen goed zit. Omdat de vrou­wenvoet een kleiner volume heeft, worden bijvoorbeeld de wreef­hoogte en de omvang bij de bal van de voet aangepast.

Steeds meer vrouwelijke sporters worden gefascineerd en aangetrokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klimschoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anatomische eisen van vrouwenvoeten. De performanceschoen kan eenvoudig en individueel worden aangepast via drie tegengesteld lopende klittenbanden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte lichtgewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnenvoering.

Steeds meer vrou­welijke sporters worden gefas­cineerd en aange­trokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klim­schoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anato­mische eisen van vrou­wen­voeten. De perfor­man­ce­schoen kan eenvoudig en indi­vidueel worden aangepast via drie tegen­gesteld lopende klit­ten­banden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte licht­gewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnen­voering.

TEXTIEL­VOERING De lichtheid van de zomer

Bij de SPARROW Ws biedt de voering van textiel een aangename lichtheid. Het textiel­ma­teriaal is heeft een lange levensduur en is onder­houds­vrien­delijk en comfortabel.

 • Licht en robuust
  Schoenen die zijn gevoerd met een textielstof, scoren punten voor hun lichtheid. Het materiaal is bovendien zeer robuust, waardoor het heel eenvoudig te onder­houden is.

 • Optimaal comfort in de zomer
  Schoenen met een voering van textiel zijn vooral in de zomer erg populair, omdat ze dan voor optimaal comfort zorgen. Doordat het materiaal heel wijdmazig is, kan de lucht goed circuleren.

Steeds meer vrouwelijke sporters worden gefascineerd en aangetrokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klimschoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anatomische eisen van vrouwenvoeten. De performanceschoen kan eenvoudig en individueel worden aangepast via drie tegengesteld lopende klittenbanden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte lichtgewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnenvoering.

Steeds meer vrou­welijke sporters worden gefas­cineerd en aange­trokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klim­schoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anato­mische eisen van vrou­wen­voeten. De perfor­man­ce­schoen kan eenvoudig en indi­vidueel worden aangepast via drie tegen­gesteld lopende klit­ten­banden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte licht­gewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnen­voering.

De Performance Collectie De ontwik­keling van een high-performance-lijn

Als het gaat om de ontwik­keling van alpi­ne­schoenen, vertrouwen we op de onder­steuning van de beste profes­sionele alpi­nisten in de Duits­talige landen. De ambi­tieuze berg­sporters weten precies wat belangrijk is voor extreme alpi­ne­tochten, op klet­ter­steigen en bij verre expe­dities. Het LOWA PRO Team adviseert onze speci­a­listen van de ontwik­ke­lings­af­deling, zodat die de schoen perfect kunnen afstemmen op de behoeften van de sporters. Daarbij is ook een nieuwe lijn ontstaan, die zorgt voor toppres­taties op de berg. De modellen zijn aanzienlijk spor­tiever en lichter geworden. De afgelopen jaren is door middel van tal van bijeen­komsten met sporters en teste­ve­ne­menten een aantal uitstekende LOWA-schoenen ontstaan onder de over­koe­pelende term “Performance”.

Meer …

Imagefoto met de ALPINE ICE GTX, Charmonix 2018

Herzolen Een tweede leven voor jouw geliefde schoenen

Bij het schoenmodel SPARROW Ws is herzolen mogelijk.

Produktionsstätte Deutschland
Steeds meer vrouwelijke sporters worden gefascineerd en aangetrokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klimschoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anatomische eisen van vrouwenvoeten. De performanceschoen kan eenvoudig en individueel worden aangepast via drie tegengesteld lopende klittenbanden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte lichtgewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnenvoering.

Steeds meer vrou­welijke sporters worden gefas­cineerd en aange­trokken door klimmen. Met de SPARROW Ws heeft LOWA een speciale klim­schoen voor vrouwen ontwikkeld die rekening houdt met de anato­mische eisen van vrou­wen­voeten. De perfor­man­ce­schoen kan eenvoudig en indi­vidueel worden aangepast via drie tegen­gesteld lopende klit­ten­banden. Met ca. 270 gram per schoen is hij ook een echte licht­gewicht. En dat voelt positief aan bij elke stap, net zoals de aangename binnen­voering.

Imagefoto met de APPROACH PRO GTX® LO, 2016_Athlete testing_CoburgerHütte

“Een berg­schoen een tweede leven geven nadat de zool is versleten, is voor mij heel belangrijk in het kader van duur­zaamheid en behoud van hulp­bronnen.”

Gerlinde Kalten­brunner | LOWA PRO Team

Corporate Respon­si­bility Traditie en innovatie sinds 1923

Corporate Respon­si­bility (CR) staat voor een duurzaam onder­ne­mings­beleid voor de kern­ac­ti­viteit, dat is verankerd in de bedrijfs­strategie van de onder­neming. CR is een wezenlijke bijdrage van de onder­neming aan een duurzame ontwik­keling op het gebied van werk, werkplek, gemeenschap, milieu en supply chain. Sociale, ecolo­gische en econo­mische aspecten worden in gelijke mate in aanmerking genomen en belang­heb­benden worden betrokken bij de stra­te­gische oriëntatie van de CR-acti­vi­teiten van de onder­neming.

Meer …

Tech­nische gegevens

Naam

SPARROW Ws

Arti­kel­nummer

420117 6919

Zolen

VIBRAM XS-GRIP

Speciale rubber­sa­men­stelling voor klim­schoenen Meer …

Naar beneden gerichte voorvoet

Beproefde rubberen Vibram-zool van de kwali­teits­aan­bieder uit Italië.

Boven­ma­teriaal

100%
Microvezel

Microvezel is een verwer­kings­variant voor stoffen die gemaakt zijn van zeer dunne draden die zijn samen­gesteld uit garen met een dikte van maximaal 1 dtex. De microvezel wordt kunstmatig vervaardigd uit petro­chemisch of hernieuwbaar organisch materiaal. De eigen­schappen van micro­vezels komen overeen met die van het basis­ma­teriaal: ze zijn buiten­gewoon zacht en vormvast. Bovendien droogt micro­ve­zel­ma­teriaal heel snel, is het comfortabel om te dragen en heeft het ademende eigen­schappen waardoor zweet uit de stof kan ontsnappen.

Voering

100%
TEXTIEL­VOERING

Een voering van textiel biedt een aangename lichtheid. Meer …

Functies

Speciaal aan de anatomie van vrou­wen­voeten aangepaste leesten. Meer …

Gewicht

520 g/paar (UK 5)

PBM-veror­dening

Als het de bedoeling is om de gekochte producten te gebruiken als persoonlijke bescher­mings­middelen in over­een­stemming met Art. 3 nr. 1 van Veror­dening (EU) 2016/425 (PBM-veror­dening), is de gebruiker verant­woor­delijk voor het controleren van de producten op de aanwe­zigheid van een over­een­komstige certi­fi­cering (zie tech­nische gegevens van het product). Als het product geen certi­fi­cering heeft die vereist is voor gebruik als persoonlijk bescher­mings­middel zoals gede­fi­nieerd in de PBM-veror­dening, mag het product niet worden gebruikt als persoonlijk bescher­mings­middel of uitsluitend voor niet-profes­sionele doel­einden.

Service & acces­soires

Mogelijke reparaties

LOWA-schoenen in de cate­gorieën MOUN­TAI­NEERING en TREKKING worden al in de ontwik­ke­lingsfase zo ontworpen dat ze herzoold kunnen worden. Dit verlengt de levensduur van de schoenen en levert zo een merkbare bijdrage aan de duur­zaamheid. Meer …

Naad­re­paratie

Onze schoenen worden al tijdens de ontwik­ke­lingsfase zo ontworpen dat de naden tussen de verschillende schacht­on­derdelen bestand zijn tegen belasting. Natuurlijk kunnen naden zelfs bij de grootste zorg­vul­digheid kapot gaan. In onze servi­ce­werk­plaats kunnen losge­raakte of door­ge­schuurde naden zonder probleem worden gere­pareerd. Meer …

Haak­re­paratie

Haken, lussen en oogjes zijn essentieel om allerlei soorten schoenen goed te kunnen dicht­snoeren en aantrekken. Ook bij een zorg­vuldige mate­ri­aalkeuze kunnen afzon­derlijke onderdelen breken, uitscheuren of kapot gaan. Onze servi­ce­werk­plaats kan dat allemaal in eigen beheer repareren. Meer …

Vervangende onderdelen

Of het nu gaat om nieuwe inlegzolen, een snel­sluit­systeem, nieuwe veters of andere vervangende onderdelen. Laat ons weten wat je nodig hebt voor je favoriete LOWA-schoen en wij sturen het naar je op. Meer …