Tech­no­logieën voor Moun­tai­neering Innovatie op het hoogste niveau.

Moun­tai­­neering omvat alle acti­­vi­­teiten die verder gaan dan klassieke berg­wan­­de­­lingen. Dat gaat van approaches, die naar het begin van een tocht leiden, via klet­­ter­steigen en alpi­­ne­­tochten tot expe­­dities in de vorm van ontdekkings- of onder­zoeks­­reizen naar afgelegen of onont­wikkelde gebieden. Ook inbe­­grepen is berg­­be­­klimmen in de winter, wat door de winterse weers­om­stan­­digheden afwijkt van klassieke berg­wan­­de­­lingen. Schoenen voor de hoogste bergen ter wereld zijn zowel high-end berg­­schoenen als appro­ach­­schoenen. Ze zijn geop­­ti­­ma­­liseerd voor alpi­­ne­­tochten, gecom­­bineerd terrein en veel­eisend klet­­ter­steigen, en zijn voorzien van krampons voor moderne bindings­­systemen. De collectie is compleet met expe­­di­­tie­­schoenen voor tochten tot 8000 meter.