Tech­no­logieën voor Climbing Directer contact met de rots.

Bouldern in Africa

Alpi­­ne­­klimmen, sport­­klimmen op rotsen en in een hal, boulderen, free solo – klimmen wordt in de meest uiteen­lopende variaties beoefend. Het primaire doel is niet zozeer het sportieve aspect, maar de algehele ervaring en meestal het bedwingen van een wand of route.
In de hal of op berg­achtig terrein: bij klimmen en boulderen zijn slip­vastheid, precisie en een perfecte pasvorm essentieel voor de keuze van schoenen.