USA, Yosemite/ Utah

LOWA CLIMBING Team

Geen enkele profes­sionele sporter zal ontkennen dat hij ooit klein begonnen is. Maar voor hij aan de top staat, moeten er eerst heel wat trai­ningsuren worden afgewerkt. En dat niet alleen: ook financieel zijn compe­ti­tie­sporten een serieuze uitdaging. Denk maar aan lidmaat­schapsgeld, materiaal of reis­kosten naar de wedstrijden. En dat kan snel oplopen. Omdat wij bij LOWA graag willen dat geën­ga­geerde (wedstrijd-)klimmers zich tenminste een paar jaar een beetje meer op hun passie kunnen concen­treren, onder­steunen wij dit jonge talent met heel veel plezier. Wij willen uiteraard niet alleen een gewone sponsor zijn. Wij zijn op zoek naar weder­zijdse onder­steuning. De erva­ringen die de atleten met onze producten opdoen, zijn zeer belangrijk voor ons. Want door hun feedback weten wij wat onze schoenen kunnen presteren en waar we nog verbe­te­ringen kunnen aanbrengen. Alle meningen en voor­stellen voor verbe­tering van de atleten vloeien bij ons actief mee in de product­ont­wik­keling.

Ontmoet het LOWA CLIMBING Team