Thematic specials Heb je geen zin om te kiezen?

Our special themes complement the world of LOWA products. You may download all listed texts and assets and use them in your publi­cation.
Please observe the rules governing publi­cation and copy­rights that you will find in the download package.

Media selection

Missi­onsta­tement

De bedrijfs­principes van LOWA moeten worden gezien als een soort “vangrails” die de onder­neming en zijn mede­werkers een argu­men­ta­tiekader bieden op basis waarvan beslis­singen kunnen worden genomen die zowel intern als extern kunnen worden verdedigd. Ze moeten een maatstaf zijn waarop mede­werkers en klanten van LOWA zich kunnen oriënteren. View story …

Texts and photo­graphs

Videos

Produc­tie­lo­caties

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best mogelijke product­kwa­liteit, eerlijke lonen en sociale verze­ke­ringen voor de mede­werkers te kunnen garanderen. View story …

Texts and photo­graphs

Videos

Producten

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design en tech­nische innovatie. Een essentieel ecologisch voordeel is de lange levensduur van de producten. View story …

Texts and photo­graphs