LOWA Sportschoenen - Traditie en innovatie

Imagefoto met de VENTO, LOWA Benelux shoot / Joyce Bongers

Maak kans op de eerste start­be­wijzen voor de Vier­daagse 2022!

Ook dit jaar gaat de Vier­daagse helaas niet door, maar de KWBN en Stichting DE 4DAAGSE hebben de handen ineen­ge­slagen en een fantastisch alter­natief bedacht: De Alter­natieve Vier­daagse 2021! | Meer …

Vierdaagse
WALKER N4D GTX MID Ws

Als je me zoekt, dan ben ik de wereld aan het ontdekken … WALKER N4D GTX MID Ws

voor Vrouwen voor Mannen

Een lange levensduur betekent duur­zaamheid

Op de tafels staat ratelende appa­ratuur, er klinken slijp­ge­luiden en het gezoem van de koudekamer, en af en toe hoor je een pieptoon als een test niet is geslaagd. Het eigen LOWA-labo­ra­torium in de vestiging Jetzendorf is een belangrijk onderdeel van de schoe­nen­fa­brikant als het gaat om de kwaliteit van zijn producten. | Meer …

Imagefoto met de AEROX GTX LO, Family Shooting Heutal 2018

Wellness voor schoenen

Wie kent het niet: De wandeling is volbracht, je zit moe en voldaan bij elkaar en de berg­schoenen staan onop­gemerkt in de hoek. Terwijl ze na de tocht juist wat aandacht verdienen. | Meer …

dsc05691

Corporate Respon­si­bility

Hoog­waardige mate­rialen en apparaten, die qua vorm en functie geschikt moeten zijn voor speciale, soms zeer veel­eisende gebruiks­om­stan­digheden, moeten niet alleen duurzaam en robuust zijn, maar tege­lij­kertijd ook milieu- en gezond­heids­vrien­delijk. Dat geldt niet alleen voor het eind­product. Ook de productie moet plaats­vinden onder eerlijke en mili­eu­vrien­delijke omstan­digheden. | Meer …

Zoek je schoen

In minder dan 5 minuten naar je perfecte LOWA-schoen. | Meer …

LO&WA AD-Illus

Kinderhoek

Hier kunt u veel spannende dingen leren over LO & WA en LOWINGO. | Meer …